Tags : "cardano"

news image

Cardano là gì?

Cardano

17/12/2017

2735

Khi được hoàn thành, nó sẽ cung cấp các tính năng tiên tiến hơn bất kỳ giao thức nào khác đang được phát triển cho đến thời điểm này.

Xem thêm
news image

Phân tích giá 2/1: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, IOTA, Litecoin, Dash, Cardano

Phân tích

03/01/2018

2387

Hãy cùng tìm ra những ứng cử viên khả thi để mua trong tuần này.

Xem thêm
news image

Phân tích giá 4/1: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, IOTA, Litecoin, NEM, Cardano

Phân tích

05/01/2018

1787

Hãy xem liệu chúng ta có thể xác định được bất kỳ mô hình mua hay bán nào hôm nay không.

Xem thêm
news image

Phân tích giá 6/1: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, IOTA, Litecoin, NEM, Cardano

Phân tích

07/01/2018

1706

Chúng ta hãy cùng xem những bước tiến giao dịch nào có thể phù hợp.

Xem thêm
news image

Phân tích giá 8/1: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, IOTA, Litecoin, NEM, Cardano

Phân tích

09/01/2018

1862

Thương nhân nên luôn luôn để mắt đến rủi ro để có thể trụ vững trong ngành kinh doanh trong thời gian dài.

Xem thêm
news image

Phân tích giá 10/1: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, IOTA, Litecoin, NEM, Cardano

Phân tích

11/01/2018

1839

Hãy xem liệu chúng ta có thể tìm ra bất kỳ thiết lập mua nào không

Xem thêm
news image

Phân tích giá 12/1: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, IOTA, Litecoin, NEM, Cardano

Phân tích

13/01/2018

1946

Sự suy thoái từ mức thấp khá im hơi lặng tiếng. Đây có phải là dấu hiệu của đà đi xuống? Hãy cùng tìm hiểu.

Xem thêm
news image

Phân tích giá 19/1: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, IOTA, Litecoin, NEM, Cardano

Phân tích

20/01/2018

1710

Trong vài ngày tới, có thể sẽ có hành động bị ràng buộc phạm vi trong hầu hết các tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm
news image

Phân tích giá 23/1: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, IOTA, Litecoin, NEM, Cardano

Phân tích

24/01/2018

1832

Phân tích tránh đưa ra các mức mục tiêu không thực tế cho độc giả và cố gắng giữ cho họ ở phía an toàn của giao dịch.

Xem thêm
news image

Tổng quan giá hàng tuần: Cardano ngày 24 tháng 4

Altcoin

25/04/2018

1620

Cardano là tiền mã hóa lớn thứ bảy về vốn hóa thị trường. Nó đã thực hiện một sự trở lại xuất sắc trong vài ngày qua.

Xem thêm