Chính sách bảo mật

02/05/2017

Vui lòng đọc và hiểu chính sách bảo mật này. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý các thông lệ được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này chỉ bao gồm trang web này, do QP-Company quản lý. Trang web liên kết từ trang này không được bảo vệ bởi chính sách này. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của mỗi trang web liên kết.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Bản cập nhật sẽ được thông báo trên website và ghi lại thời gian thay đổi trong trang này.

Công nghệ tiền ảo có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách truy cập vào trang này. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu và theo dõi việc sử dụng trang web.

Khi dữ liệu cá nhân được yêu cầu thông qua các biểu mẫu (bao gồm cả mẫu đăng ký cho bản tin), dữ liệu đó chỉ được sử dụng cho mục đích đã nêu trên mẫu đơn và sẽ không được cung cấp hoặc bán cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bằng cách hoàn thành các mẫu khảo sát, dữ liệu của bạn có thể được sử dụng để phân tích và báo cáo dữ liệu. Từ đó chúng tôi có thể liên hệ với bạn về các sự kiện có liên quan hoặc thông báo kết quả của cuộc khảo sát. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được công bố và nó sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để:

- Theo dõi các quảng cáo
- Ngừng hiển thị quảng cáo, tránh để bạn nhìn thấy cùng một quảng cáo nhiều lần
- Hiển thị quảng cáo có liên quan đến bạn
- Soạn thảo dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập và các tương tác trang web để cung cấp những trải nghiệm và công cụ trang web tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đáng tin cậy theo dõi thông tin này thay mặt cho chúng tôi
- Tăng cường hiệu suất trang web và tạo thuận lợi cho các tính năng trang web nhất định

Quảng cáo của Google

Yêu cầu quảng cáo của Google có thể được tổng hợp bởi Nguyên tắc quảng cáo của Google.

Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang của chúng tôi.

Liên kết tiếp thị

Công nghệ tiền ảo chứa liên kết tới các trang web khác. Một trong số này có thể là liên kết tiếp thị được mã hóa bởi bên thứ ba, chẳng hạn như ACCESSTRADE. Các bên thứ ba như vậy không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ Công nghệ tiền ảo.