Công nghệ Blockchain

news image

Giải thích về Lightning Network

16/11/2017

2531

Ý tưởng đằng sau LN là không phải tất cả các giao dịch đều phải được ghi lại trên Blockchain

Xem thêm
news image

Những vấn đề và điểm hạn chế của Blockchain hiện tại

04/05/2017

3609

Những vấn đề và mặt hạn chế mà blockchain hiện tại đang có

Xem thêm
news image

Bạn có thể làm gì với Blockchain?

03/05/2017

2547

Bạn có thể làm gì với Blockchain?

Xem thêm
news image

Cơ chế của Blockchain như thế nào?

02/05/2017

6244

Cơ chế của Blockchain như thế nào?

Xem thêm
news image

Blockchain là gì?

01/05/2017

3329

Công nghệ blockchain có phải là một mạng Internet mới?

Xem thêm