Công nghệ Blockchain

news image

Giải thích về Lightning Network

17/11/2017

3066

Ý tưởng đằng sau LN là không phải tất cả các giao dịch đều phải được ghi lại trên Blockchain

Xem thêm
news image

Những vấn đề và điểm hạn chế của Blockchain hiện tại

04/05/2017

4354

Những vấn đề và mặt hạn chế mà blockchain hiện tại đang có

Xem thêm
news image

Bạn có thể làm gì với Blockchain?

04/05/2017

3077

Bạn có thể làm gì với Blockchain?

Xem thêm
news image

Cơ chế của Blockchain như thế nào?

03/05/2017

7122

Cơ chế của Blockchain như thế nào?

Xem thêm
news image

Blockchain là gì?

02/05/2017

3831

Công nghệ blockchain có phải là một mạng Internet mới?

Xem thêm