article image

Các thợ đào đang phải đối mặt với điều chỉnh độ khó của Bitcoin Cash

Altcoin

28/08/2017

2563

Bitcoin Cash (Bcash hay BCH) đã tạo ra nhiều lợi nhuận đào hơn so với Bitcoin (BTC) trong nhiều trường hợp trong một hoặc hai tuần qua. Điều này tạo ra một động lực mới trong hệ sinh thái của Bitcoin - một động lực không thực sự có lợi cho bất kì coin nào.

Trong bài viết trước của Bitcoin Magazine về chủ đề này đã giải thích tại sao khai thác Bcash thường không ảnh hưởng đến Bitcoin quá nhiều, ngoài ngẫu nhiên xuất hiện các khoản phí cao hơn và xác nhận chậm hơn. Đồng thời cũng giải thích lý do tại sao động lực này tại thời điểm hiện tại có thể phá hủy Bcash, vì nó gây nên sự đóng băng blockchain này.

Bài viết cũng lưu ý rằng Bcash có một giải pháp khẩn cấp được xây dựng để giảm thiểu rủi ro, có thể khiến blockchain của nó hoạt động trở lại. Tuy nhiên, giải pháp này cho rằng một số thợ đào đang chọn cách hành xử mâu thuẫn với lợi ích ngắn hạn của chính họ vào những thời điểm nhất định vì lợi ích của tất cả các thợ đào - hoặc các thợ đào đang phối hợp vì lợi ích chung của họ, ở một mức độ nhất định.

Hiện tại, có vẻ như đây là những gì đang xảy ra. Một số thợ đào hoặc đang hành động chống lại lợi ích ngắn hạn của họ trong một khoảng thời gian cụ thể - hoặc họ đang phối hợp để kích hoạt giải pháp khẩn cấp.

Tin tốt cho Bcash là điều này có nghĩa là blockchain của nó vẫn đang hoạt động cho đến bây giờ, ít nhất là vào hầu hết các ngày. Nhưng đồng thời, động lực tạo ra bởi giải pháp khẩn cấp đang đem lại lợi ích cho các thợ đào nói chung hơn bất cứ ai khác - thậm chí còn đặt câu hỏi về sự tồn tại lâu dài của Bitcoin Cash.

Điều chỉnh độ khó khẩn cấp

Đầu tiên là một bản tóm tắt ngắn gọn về khai thác Bitcoin và giải pháp khẩn cấp gắn liền với Bcash.

Lợi nhuận khai thác được xác định bằng giá trị của phần thưởng khối (số coin mới được đào cộng với phí giao dịch) và "độ khó" để đào một khối. Nếu giá trị phần thưởng khôi cao hơn và độ khó thấp hơn, các thợ đào sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Độ khó ở cả Bitcoin và Bcash tự điều chỉnh mỗi khi 2016 khối được đào. Nếu khai thác 2016 khối này tốn thời gian nhiều hơn hai tuần, độ khó sẽ điều chỉnh xuống để dễ dàng khai thác hơn. Nếu mất ít hơn hai tuần, độ khó sẽ điều chỉnh lên để trở nên khó khăn hơn.

Bcash thực sự cần độ khó của nó đủ thấp để phù hợp với giá trị phần thưởng khối của nó so với Bitcoin. Vì vậy, nếu phần thưởng khối Bcash có giá trị bằng 15 phần trăm phần thưởng khối của Bitcoin, độ khó của Bcash cũng phải là 15 phần trăm độ khó của Bitcoin, hoặc thấp hơn. Nếu không, Bitcoin sẽ có lợi khi đào hơn, và các thợ đào sẽ không có lý do gì để trở lại Bcash, bỏ lại Bcash blockchain bị đóng băng.

Vấn đề lớn là, miễn là các phần thưởng khối của Bcash không vượt qua phần thưởng khối của Bitcoin, điều này chắc chắn sẽ xảy ra sớm hay muộn. Tại một thời điểm nào đó, độ khó của Bcash sẽ vượt quá mức giá trị phần thưởng khối của nó, lúc đó tất cả các thợ đào sẽ rời đi.

Để giảm thiểu vấn đề này, Bcash thêm vào một tính năng gọi là "điều chỉnh độ khó khẩn cấp" (EDA). Nếu trong khoảng thời gian ít nhất là mười hai giờ, ít hơn sáu khối được khai thác, độ khó sẽ điều chỉnh xuống 20 phần trăm cho khối tiếp theo. Nếu thợ đào phối hợp hoặc tính toán thời gian tốt có thể giảm độ khó xuống khoảng 75 phần trăm trong một ngày.

Các vấn đề

Trong khi kích hoạt EDA thích hợp hơn so với việc blockchain đóng băng mãi mãi, các vấn đề mới vẫn đang nảy sinh.

Một khi độ khó đủ thấp, các thợ đào tối đa hóa lợi nhuận được khuyến khích để tham gia khai thác Bcash, tạo ra một số lượng khối khổng lồ trước khi điều chỉnh độ khó trong vòng một hoặc hai ngày. Sau đó, một khi độ khó được điều chỉnh tăng lên rất nhiều, tất cả các thợ đào sẽ chuyển sang Bitcoin - cho đến khi một số thợ đào kích hoạt EDA của Bcash một lần nữa, có khả năng sau 12 giờ hoặc hơn, tất cả các thợ đào quay trở lại Bcash, tạo ra một chuỗi dừng-và-đi lặp lại liên tục.

Trong bài viết trước đã lưu ý rằng vòng lặp dừng-và-đi không phải là chu trình lý tưởng cho người dùng nhưng không đi sâu vào chi tiết cụ thể về những gì các vấn đề sẽ xảy ra một cách chính xác.

Trước tiên, chu trình dừng-và-đi thực sự gây ra sự xáo trộn cho người dùng Bitcoin. Mỗi khi các thợ đào tham gia vào Bcash, hash power sẽ rời khỏi mạng lưới Bitcoin, có nghĩa là các khối Bitcoin sẽ được khai thác chậm hơn. Kết quả là, phí giao dịch của Bitcoin và thời gian xác nhận tăng lên. Và thực tế là các thợ đào đang cố ý chơi khăm hệ thống như vậy, cho thấy rằng tình huống có thể kéo dài trong một thời gian nữa: có thể là vài tuần hoặc vài tháng, hoặc có thể lâu hơn tùy thuộc vào cách Bcash phát triển.

Trong khi đó, chu kỳ này làm cho thời gian xác nhận Bitcoin Cash rất không đáng tin cậy. Trong một số ngày, các giao dịch được xác nhận rất nhanh chóng, vì các khối được tìm thấy mỗi phút. Vào những ngày khác, hầu như không có khối mới nào được tìm trong ít nhất 12 giờ, và các giao dịch tốn rất nhiều thời gian để xác nhận so với những ngày khác.

Có thể cho rằng một vấn đề lớn hơn là vì động lực này, phần thưởng khai thác Bcash – các coin mới - gia nhập hệ thống nhanh hơn nhiều: hiện tại nhanh hơn khoảng bốn lần so với bình thường. Kết quả dẫn đến tỷ lệ lạm phát của Bcash tương đối cao. Trong khi tỷ lệ lạm phát hàng năm hiện tại của Bitcoin chỉ ở mức khoảng 4%, thì tỷ lệ lạm phát hàng năm của Bcash đang trên đà tăng gần 16%. Điều này thuận lợi cho các thợ đào kiếm được những coin này - với chi phí thuộc về chủ sở hữu coin.

Hơn nữa, cũng do động lực này, sự chia tách khối tiếp theo của Bcash sẽ xuất hiện sớm hơn nữa, có thể khoảng giữa năm 2018 thay vì giữa năm 2020. Và nếu không có gì thay đổi, thậm chí sẽ có thêm một sự chia tách vào đầu năm 2019: phần thưởng khối có thể giảm xuống 3.125 BCH chỉ trong vòng hơn một năm kể từ bây giờ.

Những đợt chia tách này là giai đoạn các vấn đề thực sự của Bcash có thể bắt đầu.

So sánh triển vọng giá trị chính của nó với Bitcoin, Bcash muốn giữ các khoản phí giao dịch của nó ở mức cực kỳ thấp; Thậm chí là gần như không. Vì vậy, vẫn chưa rõ rằng các khoản phí có thể bù đắp cho những tổn thất trong phần thưởng; Có vẻ như không có khả năng những tổn thất này sẽ được bù lại trong vòng một năm. Vì vậy, trừ khi giá thị trường của BCH so với BTC tăng mạnh và nhanh, giá trị phần thưởng khối Bcash có thể giảm đáng kể.

Hiện hãy nhớ rằng đối với các thợ đào để khai thác Bcash, thì độ khó của nó thậm chí phải thấp hơn phần thưởng khối của nó, so với Bitcoin, và nếu đúng như vậy, tất cả các thợ đào tối đa hóa lợi nhuận dự kiến sẽ tăng lên.

Điều đó có nghĩa là tất cả các thợ đào này thậm chí có thể khai thác 2016 khối nhanh hơn khi họ dồn vào Bcash. Thay vì hai ngày, họ chỉ cần đến một ngày. Hoặc ít hơn. Dĩ nhiên, điều đó có nghĩa là sự chia tách khối tiếp theo thậm chí còn đến nhanh hơn. Điều này có nghĩa là những phần thưởng của khối sẽ có ít giá trị hơn, thậm chí độ khó còn cần phải thấp hơn để các thợ đào có thể tham gia, và các thợ đào sẽ có thể khai thác 2016 khối nhanh hơn vào lần tới. Có thể chỉ trong nửa ngày.

EDA của Bcash có thể dẫn đến vòng xoáy luẩn quẩn làm giảm đáng kể mức độ an toàn của Bcash đối với tấn công 51%. Nó cũng dễ dàng làm cho thợ đào càng chống đối Bcash để phá hoại hệ thống theo những cách khác; Ví dụ, họ có thể ngăn chặn các sự điều chỉnh khẩn cấp diễn ra. Hơn thế nữa, Bcash có thể đi đến mức phần thưởng khối của nó thậm chí còn không đáng giá thời gian và công sức cho các thợ đào chuyển đổi giữa các chuỗi, và Bcash sẽ đóng băng hoạt động của nó.

Bitcoin Cash sẽ cần phải sửa chữa vấn đề này bằng cách nào đó, và cho đến nay các nhà phát triển vẫn đang thảo luận về vấn đề này. Hoặc là nó phải trở nên giá trị hơn Bitcoin để giảm thiểu vấn đề một cách nhanh chóng.

Nguồn bitcoinmagazine

tag: bitcoin cash

admin avatar

admin Tác giả

Yêu thích công nghệ tiền ảo và các lĩnh vực công nghệ liên quan tới blockchain. Muốn mang lại kiến thức và tin tức mới nhất tới người Việt.

Bài viên liên quan

Để lại bình luận

Địa chỉ mail của bạn sẽ không công khai. Các ô có dấu * yêu cầu bắt buộc phải điền.