Tags : "phan-tich-gia-ethereum"

news image

Phân tích giá Ethereum: 14/6 đến 21/6

Phân tích

22/06/2017

2296

Phân tích giá Ethereum: 14/6 đến 21/6

Xem thêm
news image

Phân tích giá Ethereum: 21/6 – 28/6

Phân tích

29/06/2017

1560

Giá Ethereum đang được điều chỉnh trên một quy mô dài hạn. Đâu là đỉnh điểm của sự hồi phục?

Xem thêm
news image

Phân tích giá Ethereum: 28/6 – 4/7

Phân tích

05/07/2017

2432

Phân tích giá Ethereum: 28/6 – 4/7

Xem thêm
news image

Phân tích giá Ethereum: 4/7 – 11/7

Phân tích

12/07/2017

1611

Giá Ethereum vẫn tiếp tục giảm. Hiện tại nó đang được giao dịch ở mức cao nhất của sự điều chỉnh dài hạn. Có cách nào để giá tăng lên không?

Xem thêm
news image

Phân tích giá Ethereum: 11/7 – 18/7

Phân tích

19/07/2017

1841

Phân tích giá Ethereum: 11/7 – 18/7

Xem thêm