article image

Tóm tắt: Kích hoạt Segregated Witness

Bitcoin

13/07/2017

2484

Đầu tiên là một bản tóm tắt ngắn về Segregated Witness, và phương pháp kích hoạt tiềm năng của nó.

SegWit là một bản nâng cấp giao thức tương thích được đề xuất bởi nhóm phát triển Bitcoin Core. Nó là một điểm trung tâm của lộ trình mở rộng quy mô được hỗ trợ bởi Bitcoin Core kể từ khi bản nâng cấp giao thức lần đầu tiên được đề xuất vào tháng 12 năm 2015 và nó được thực hiện trên nhiều nút Bitcoin đang hoạt động trên mạng lưới ngày nay. SegWit hiện cũng là một phần của "Hiệp định New York": một lộ trình mở rộng thay thế khác của một số lượng đáng kể các công ty Bitcoin, bao gồm nhiều thợ đào. Cùng với Đề xuất cải tiến Bitcoin 148, hoặc BIP148, một soft fork do người sử dụng kích hoạt (UASF) được lên lịch trình vào ngày 01 tháng 8, cũng có ý định kích hoạt SegWit.

Sự khác biệt nằm ở chỗ việc kích hoạt nên diễn ra như thế nào.

Tùy chọn gốc đầu tiên được đề xuất bởi nhóm phát triển Bitcoin Core. Mã SegWit của họ, được xác định bởi BIP141, kích hoạt nếu 95% hashpower trong thời gian khoảng hai tuần có tín hiệu sẵn sàng. Giả sử rằng các thợ đào đưa ra tín hiệu sẵn sàng thực sự sẵn sàng để hỗ trợ cho sự nâng cấp, rủi ro về một sự chia rẽ blockchain của Bitcoin và tiền tệ sẽ là tối thiểu.

Tuy nhiên, hiện nay, chỉ có khoảng 40 đến 45% hashpower báo hiệu sẵn sàng cho BIP141. Đây là lý do tại sao một phân khúc người dùng Bitcoin lên kế hoạch kích hoạt SegWit với BIP148 UASF. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, các nút sẽ loại bỏ tất cả các khối không báo hiệu sẵn sàng cho BIP141. Nếu đề xuất này được đa số các thợ đào (tính bằng hashpower) ủng hộ, những thợ đào này phải luôn xác nhận chuỗi hợp lệ dài nhất sẽ kích hoạt SegWit trên tất cả các client  Bitcoin đã sẵn sàng cho SegWit và tránh sự phân tách. Nhưng nếu đề xuất này chỉ được ủng hộ bởi một số ít thợ đào, một "chuỗi BIP148" có thể bị tách ra khỏi giao thức hiện tại.

Hiệp định New York còn được gọi là các kế hoạch "Tán thành Silbert" hoặc "SegWit2x", kích hoạt SegWit thông qua BIP91. Giống như BIP148, tất cả các nút BIP91 sẽ loại bỏ bất kỳ khối nào không báo hiệu sẵn sàng cho BIP141. Nhưng không giống như BIP148, các nút BIP91 sẽ chỉ làm điều này khi mà 80% hashpower báo hiệu ủng hộ BIP91, trong khoảng thời gian khoảng hai ngày. Điều này cũng làm giảm thiểu cơ hội bị chia tách.

Tuy nhiên, bước thứ hai của Hiệp định New York là một hard fork để tăng gấp đôi “kích thước khối cơ sở” của Bitcoin. Sự thay đổi này, trái ngược với chính Segregated Witness, không tương thích ngược, và do đó cũng có thể dẫn đến "sự phân chia".

Cũng có trường hợp là các thợ đào báo hiệu ý định ủng hộ Hiệp định New York, nhưng điều này là vô nghĩa và sẽ không được chú ý đến vì mục đích của bài viết này.

Các mốc thời gian

Ngày 14 tháng 7: Triển khai BTC1

Phần mềm client (một chương trình hay máy tính yêu cầu thông tin từ máy khác trong mạng lưới), kết quả của Hiệp định New York là một fork của mã cơ sở Bitcoin Core, được gọi là "BTC1". Phần mềm beta của BTC1 được phát hành vào ngày 30 tháng 6. Nhưng theo lộ trình SegWit2x, ngày 14 tháng 7 là ngày các bên ký kết Hiệp định New York nên thực sự cài đặt phần mềm beta BTC1 và tự kiểm tra nó.

Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến người sử dụng hoặc thợ đào phổ thông.

Cập nhật ngày 17 tháng 7: Việc triển khai BTC1 bị trì hoãn vài ngày, nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của dòng thời gian.

Ngày 21 tháng 7: BIP91 Báo hiệu bắt đầu

Nhóm phát triển SegWit2x nhắm ngày 21 tháng 7 là ngày mà các nút BTC1 thực sự hoạt động và quan trọng hơn, là ngày các thợ đào bắt đầu phát tín hiệu.

Điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến người dùng thông thường.

Nhưng nếu bạn là một thợ đào, bạn có thể sẽ muốn giúp kích hoạt SegWit bằng cách báo hiệu sẵn sàng cho BIP91. (Điều này được thực hiện bằng cách đào các khối "bit 4", ví dụ như đào bằng BTC1 hoặc phần mềm Bitcoin có bao gồm miếng vá BIP91).

Cập nhật ngày 17 tháng 7: Một số bể đào đã bắt đầu báo hiệu ủng hộ cho BIP91, thậm chí là trước cả ngày báo hiệu được thông báo. Vào thời điểm công bố cập nhật này, ngưỡng hash power vẫn chưa được đáp ứng.

Cập nhật ngày 21 tháng 7: BIP91 hiện đã lock in

23 tháng 7 (sớm nhất): BIP91 Lock In

Ngưỡng chính xác cho việc kích hoạt BIP91 yêu cầu trong số 336 khối được xác định trước, phải có 269 khối báo hiệu sự sẵn sàng. Đó là khoảng 80% hashpower, trong khoảng 2 và 1/3 ngày. Vì vậy giả định lộ trình SegWit2x được tuân thủ, BIP91 có thể lock in vào thời điểm sớm nhất là ngày 23 tháng 7.

Một lần nữa, điều này không ảnh hưởng đến người dùng thông thường.

Nhưng nếu bạn là một thợ đào, và BIP91 kích hoạt, hiện bạn có một hoặc hai ngày để thực hiện theo soft fork BIP91. Nếu không, bạn sẽ gặp rủi ro đào phải các khối không hợp lệ.

Cập nhật ngày 17 tháng 7: Do một số bể đào đã bắt đầu báo hiệu ủng hộ cho BIP91 sớm, ngày lock in BIP91 sớm nhất cũng đã được đẩy lên.

Cập nhật ngày 21 tháng 7: BIP91 hiện đã lock in

25 tháng 7 (sớm nhất): Kích hoạt BIP91

Vào ngày 25 tháng 7, 336 khối nữa sau khi BIP91 "lock in", BIP91 có thể thực sự có hiệu lực sớm nhất. Bất kỳ khối nào không báo hiệu sẵn sàng cho Segregated Witness (qua BIP141) sẽ bị loại bỏ.

Điều này vẫn không ảnh hưởng đến người dùng thông thường.

Nhưng nếu bạn là thợ đào, lúc này bạn chỉ nên đào, và chỉ đào các khối có tín hiệu sẵn sàng cho SegWit (BIP141). Nếu không có nguy cơ khối của bạn bị loại bỏ bởi đa số hashpower.

Cập nhật ngày 17 tháng 7: Do một số bể đào đã bắt đầu báo hiệu ủng hộ cho BIP91 sớm, ngày lock in BIP91 sớm nhất cũng đã được đẩy lên.

Cập nhật ngày 21 tháng 7: Ngưỡng lock in 80 phần trăm hash power cho BIP91 đã được chạm đến hôm nay (theo giờ quốc tế). Điều này có nghĩa là BIP91 sẽ kích hoạt vào ngày 23 tháng 7. Nếu ít nhất phần lớn thợ mỏ (bằng hash power) thực sự thực thi BIP91 trong vài tuần tới, điều này sẽ làm cho BIP148 trở nên lỗi thời.

Ngày 29 tháng 7: Hạn chót BIP91

Nếu các thợ đào Bitcoin muốn tránh "chia tách" Blockchain Bitcoin, ngày 29 tháng 7 là hạn cuối đầu tiên của họ.

Cập nhật ngày 17 tháng 7: Vì hạn chót tiếp theo đã bị lỡ, ngày 29 tháng 7 hiện sẽ là hạn chót thứ hai dành cho thợ đào, không phải hạn đầu tiên 

Để đảm bảo rằng BIP91 của BTC1 được kích hoạt kịp thời để tương thích với BIP148, nó nên được lock in sớm nhất vào ngày này, trước 08:00 giờ UTC. (4 giờ sáng tại bờ biển phía Đông Hoa Kỳ). Nhưng càng sớm càng tốt: Càng gần đến thời hạn chốt lock in BIP91, nguy cơ nó không kích hoạt đúng thời gian càng cao.

Nếu BIP91 không được kích hoạt trước hạn chót, Bitcoin có thể sẽ đi đến một sự phân chia chuỗi.

Nếu điều này xảy ra, và bạn là người sử dụng thông thường, và chưa chuẩn bị cho một sự phân tách chuỗi BIP148 UASF có thể xảy ra, bạn hiện có hai ngày để chuẩn bị. Và bạn thực sự cần làm như vậy.

Nếu BIP91 không được kích hoạt trước ngày 29 tháng 7 và bạn là một thợ đào, hiện bạn có hai ngày để quyết định sẽ khai thác chuỗi nào vào ngày 1 tháng 8: trên chuỗi BIP148 hay trên chuỗi ban đầu ("Legacy").

Cập nhật ngày 17 tháng 7: Hoặc có lẽ trên chuỗi Bitcoin ABC

Cập nhật ngày 21 tháng 7: BIP91 hiện đã lock in

Ngày 31 tháng 7: Hạn chót BIP141

Nghiêm túc mà nói, ngày 31 tháng 7 là ngày hạn cuối thứ hai của các thợ đào tạo để tránh sự chia cắt.

Vào ngày này (UTC), vào thời điểm sớm nhất, BIP91 phải kích hoạt, hoặc BIP141 phải lock in. Nói cách khác, nếu BIP91 không lock in kịp thời, hiện tại phải có khoảng thời gian khó khăn kéo dài hai tuần, trong đó 95 % hashpower báo hiệu ủng hộ cho SegWit.

Thực tế, khả năng ngày 31 tháng 7 thực sự trùng với ngày kết thúc cho một giai đoạn khó khăn là khá nhỏ. Và thậm chí nếu điều đó xảy ra, không có gì chắc chắn cho đến khi rõ ràng rằng ngưỡng 95 % có được đáp ứng hay không.

Như vậy, cả người dùng và thợ đào có lẽ cần phải chuẩn bị cho một sự chia tách có thể xảy ra, như được giải thích ở ngày 29 tháng 7. Nhưng ngày 31 tháng 7 thực sự là cơ hội cuối cùng của bạn cho việc chuẩn bị.

Cập nhật ngày 17 tháng 7: Do các thợ đào đã bỏ qua hạn chót đầu tiên của BIP 148  ngày 15 tháng 7, thời hạn này không thể được đáp ứng.

Ngày 1 tháng 8: Kích hoạt BIP148

Đây là ngày BIP148 kích hoạt, là ngày hạn chót thứ ba và cũng là cuối cùng của các thợ đào để tránh bị chia cắt.

Vào ngày 1 tháng 8 vào lúc 00:00 giờ UTC (lưu ý rằng đây vẫn là ngày 31 tháng 7 ở Mỹ), tất cả các nút BIP148 sẽ bắt đầu loại bỏ bất kỳ khối nào không báo hiệu sẵn sàng cho Segregated Witness (qua BIP141). Nếu BIP141 của Bitcoin Core hoặc BIP91 của BTC1 đã lock in và / hoặc kích hoạt kịp thời, sẽ không có sự phân chia chuỗi.

Nếu cả hai đều không xảy ra, đa số thợ đào (tính bằng hashpower) hiện có cơ hội cuối cùng để tránh phân chia chuỗi: bằng cách ủng hộ BIP148. Điều này sẽ đảm bảo họ luôn xác nhận chuỗi hợp lệ dài nhất theo tất cả các nút Bitcoin hiện tại và sẽ kích hoạt SegWit thông qua BIP141.

Nếu BIP141, BIP91 hay BIP148 đã không thể thu hút đủ hashpower trước ngày 1 tháng 8, nhưng BIP148 đã đạt được một số lực kéo, chuỗi có thể tách ra trong ngày này. Nếu điều đó xảy ra, sẽ có hai loại "Bitcoin" sẽ được gọi là "148 Bitcoin" hoặc "148BTC" cho một bên có BIP148 của sự chia chia, và "Legacy Bitcoin" hoặc "LegacyBTC" cho bên còn lại .

Nếu bạn sở hữu bitcoin (với private key) tại thời điểm chia tách, bạn sẽ tự động sở hữu cả 148BTC và LegacyBTC. Mặc dù, để truy cập cả hai loại, bạn có thể cần phải tải về phần mềm mới. Điều đó có nghĩa là, nếu bạn là người dùng thông thường, tốt nhất bạn nên bắt đầu tạm dừng tất cả các giao dịch, ít nhất cho đến khi tình huống rõ ràng hơn. Nếu không làm như vậy thì bạn có thể sẽ tốn tiền!

Nếu một sự chia tách xảy ra và bạn là một thợ đào, hiện tại bạn nên quyết định xong chuỗi nào bạn sẽ đào. (Tất nhiên, bạn vẫn có thể đổi bất kỳ lúc nào. Ví du bạn có thể chỉ đơn giản là muốn đào chuỗi nào có lợi nhất)

Cập nhật ngày 21 tháng 7: Ngưỡng kích hoạt 80 phần trăm hash power cho BIP91 được đạt đến hôm nay (theo giờ quốc tế). Điều này sẽ làm cho BIP148 bị lỗi thời. Tuy nhiên, nếu phần lớn hash power không thực thi BIP91 trước ngày 1 tháng 8, viễn cảnh được mô tả ở đây vẫn sẽ giữ vững.

Ngày 4 tháng 8: Khả năng sẽ phát hành ABC Bitcoin

Mặc dù ngày chính xác chưa được xác định, ngày 4 tháng 8 có thể là ngày xuất hiện của một "Bitcoin" mới: Bitcoin ABC.

Nhà sản xuất phần cứng đào Bitcoin lớn Bitmain gần đây đã thông báo rằng nếu BIP91 không kích hoạt trước ngày 1 tháng 8 và BIP148 có dấu hiệu hoạt động sau ngày 1 tháng 8, nó sẽ khởi động một "kế hoạch dự phòng." Gần đây, việc thực hiện kế hoạch này – “Bitcoin ABC "- đã được công bố tại hội nghị Tương lai của Bitcoin.

Bitcoin ABC sẽ chia sẻ một lịch sử chung với Bitcoin cho đến ngày 1 tháng 8, nhưng trong vài ngày đầu sau đó, có lẽ được khai thác riêng bởi Bitmain. Nó cũng bao gồm một số quy tắc giao thức mới và không tương thích, có lẽ quan trọng nhất là việc tăng giới hạn kích thước khối.

Nếu bạn sở hữu bitcoin tại thời điểm chia tách – 00:00 UTC, ngày 1 tháng 8 - bạn cũng sẽ tự sở hữu "Bitcoin ABC". Nhưng trong trường hợp đó, bạn có thể cần phải tải phần mềm để có thể gửi (và nhận) coin. 

Nếu bạn là một thợ đào, bạn sẽ có thể khai thác Bitcoin ABC vào ngày 4 tháng 8. (Và có lẽ sớm hơn.)

Cập nhật ngày 17 tháng 7: Dường như Bitcoin ABC có nhiều khả năng sẽ đi vào hoạt động hơn so với BIP148. Sự ra mắt này được lên kế hoạch vào ngày 1 tháng 8, 12:20 (PM). Có thể phải mất vài ngày để Bitcoin ABC có thể trở nên dễ tiếp cận rộng rãi đối với các thợ đào và người dùng nhưng vì Bitcoin ABC có kế hoạch bao gồm "bảo vệ lặp lại", việc gửi và nhận 148BTC hoặc LegacyBTC sẽ không ảnh hưởng đến Bitcoin ABC bạn đang nắm giữ. Ít nhất một bể đào và sàn giao dịch, ViaBTC của Trung Quốc, đã thông báo ủng hộ coin sẽ được niêm yết dưới cái tên "Bitcoin Cash" với ticker "BCC".

Cập nhật ngày 21 tháng 7: Trái ngược với các báo cáo trước đó, có vẻ như Bitcoin ABC sẽ không bao gồm việc bảo vệ lặp lại hai chiều. Nếu bạn muốn chắc chắn không mất quyền truy cập vào Bitcoin ABC, bạn không nên gửi bất kỳ bitcoin nào (cho dù là 148BTC hay LegacyBTC) cho đến khi bạn "tách" được Bitcoin ABC của mình. (Cũng lưu ý rằng Coinbase đã tuyên bố rõ ràng rằng người dùng sẽ không có quyền truy cập vào Bitcoin ABC của họ.)

Ngày 15 tháng 8: Thay đổi bằng chứng công việc (Proof-of-Work) BIP148 tiềm năng

Mặc dù ngày này cũng không được xác định chắc chắn, ngày 15 tháng 8 sẽ ra mắt một loại "Bitcoin" khác mà chúng ta sẽ gọi là "NewPoW Bitcoin" hoặc "NewPoWBTC".

Là một UASF, fork BIP148 của ngày 1 tháng 8 ban đầu được thực hiện bởi người dùng - không phải là thợ đào. Người dùng sẽ bắt đầu loại bỏ bất kỳ khối nào không báo hiệu sẵn sàng cho Segregated Witness (qua BIP141). Điều này sẽ khuyến khích các thợ đào tuân theo chuỗi BIP148 (lý tưởng nhất ở chỗ nó là chuỗi duy nhất còn lại). Nhưng liệu điều này có thực sự xảy ra hay không thì cần chờ xem? Cho đến nay, một số ít thợ đào đã công khai chỉ ra rằng họ sẽ ủng hộ UASF.

Nếu số thợ đào ủng hộ trên 148 Bitcoin vẫn còn ít, (một số) người dùng của nó có thể lựa chọn thực hiện một hard fork để thay đổi thuật toán bằng chứng công việc. Điều này sẽ "kích thích" các nhóm thợ đào hiện tại bằng cách làm cho các máy đào ASIC chuyên dụng của họ lỗi thời ở phía BIP148 của sự tách chuỗi, và có thể mở ra cánh cửa cho các thợ đào mới - có thể tái phân quyền lại vùng khai thác cho người dùng tại nhà bằng các CPU hoặc GPU. (Ít nhất là tạm thời)

Một "nhóm làm việc" BIP148 công khai trên một kênh của "Cộng đồng Bitcoin Core" Slack hiện đang xử lí các chi tiết cần được đề xuất. Nhưng có vẻ như nếu đến ngày 15 tháng 8 ít hơn 15% của tổng số hashpower đào trên 148 Bitcoin, thì hard fork này sẽ được triển khai. Điều này sẽ làm cho sự phân chia với "Legacy Bitcoin" được xác định. Nó cũng có thể dẫn đến sự phân chia khác ở phía Bitcoin 148, nếu một số người dùng của nó từ chối tham gia hard fork để thay đổi thuật toán bằng chứng công việc.

Nếu bạn là người sử dụng thông thường và sở hữu bitcoin vào thời điểm chia tách ngày 1 tháng 8 và bạn không sử dụng bất kỳ coin nào cho đến ngày 15 tháng 8, hiện tại bạn có thể đang sở hữu NewPoWBTC. Nếu bạn mua hoặc kiếm được 148BTC từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8, thì có lẽ bây giờ bạn cũng đang sở hữu NewPoWBTC.

Nhưng nếu bạn đã sử dụng bitcoin ở bất kỳ bên nào của cuộc chia tách, điều đó sẽ không chắc chắn. Một lần nữa, nếu bạn muốn ở bên an toàn, không nên giao dịch cho đến khi tình hình trở nên rõ ràng hơn.

Nếu bạn là một trong số ít thợ đào tiến hành đào 148 Bitcoin với máy đào ASIC, thời điểm này bạn có thể muốn chuyển hướng máy sang nơi khác - hoặc tắt nó hoàn toàn. (Điều này phụ thuộc vào việc liệu có lợi hay không nếu đào 148BTC hoặc bất cứ thứ gì khác).

Và dĩ nhiên, bất cứ ai bây giờ cũng có thể đào NewPoWBTC mà không cần máy ASIC chuyên dụng.

Giữa đến cuối tháng 8: SegWit lock in

Nếu thợ đào tránh sự chia tách chuỗi thông qua BIP141, BIP91 hoặc BIP148, Segregated Witness có lẽ sẽ lock in sớm nhất khoảng giữa hoặc cuối tháng Tám. Đây sẽ không được tính là một sự kiện nếu nó xảy ra thông qua BIP91 hoặc BIP148, như nó được mong đợi, và sẽ không thay đổi nhiều cho bất cứ ai.

Tuy nhiên, sự lock in ở đây có nghĩa là tất cả các client đã sẵn sàng cho SegWit sẽ bắt đầu thực thi các quy tắc mới trong giai đoạn khó khăn tiếp theo: sau hai tuần nữa. Vì vậy, nếu bạn là người dùng thông thường và muốn sử dụng các tính năng mới hoặc muốn duy trì sự bảo mật hàng đầu, hiện bạn có hai tuần để nâng cấp lên phần mềm sử dụng SegWit.

Nếu không tránh được việc chia tách chuỗi, tình hình có thể trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Vào giữa tháng 8, có thể có một, hai, ba hoặc thậm chí bốn "Bitcoin": "148 Bitcoin", "NewPoW Bitcoin", "Bitcoin ABC", cũng như "Legacy Bitcoin".

Vào thời điểm của bài viết này, thật khó để nói làm thế nào để đối phó tốt nhất với tình trạng này. Đối với người dùng thông thường, tốt nhất nên giữ lấy các private key của mình và tốt nhất bạn không nên tiến hành bất cứ giao dịch nào cho đến khi tình huống được giải quyết bằng cách này hay cách khác.

Đối với thợ đào, tốt hơn bạn chỉ nên đào chuỗi mang lại lợi nhuận cao nhất.

Cuối tháng 8 đến giữa tháng 9: Kích hoạt SegWit

Nếu tránh được việc chia tách chuỗi, SegWit có lẽ sẽ kích hoạt trong khoảng thời gian này. Nếu bây giờ bạn đang chạy một client tương thích, bạn có thể bắt đầu sử dụng các tính năng mới trong khi vẫn duy trì được độ bảo mật hàng đầu.

Nếu không tránh được việc chia tách chuỗi, tình huống có lẽ vẫn còn quá phức tạp để dự đoán được điều gì.

Cuối tháng 10 đến giữa tháng 11: Hard fork SegWit2x

Đến cuối năm nay (mặc dù có thể kéo dài đến tận đầu năm 2018), phần hard fork của SegWit2x sẽ diễn ra. Chính xác hơn, hard fork này kích hoạt trên client BTC1 ba tháng sau khi SegWit lock in. Sự kích hoạt này có nghĩa là một "khối cơ sở" lớn hơn 1 megabyte sẽ được đào, làm cho client  BTC1 không tương thích với tất cả các client Bitcoin mà không triển khai mã hard fork.

Vào thời điểm này, hầu như chắc chắn rằng không phải tất cả mọi người sẽ thay đổi phần mềm của họ để hỗ trợ hard fork này. Tuy nhiên, cộng đồng Bitcoin phát triển nói riêng đã gần như phủ nhận đề xuất này, trong khi một số công ty đã nêu rõ ý định của họ về việc không ủng hộ sự thay đổi, và không phải tất cả người dùng đều đồng ý thay đổi. Như vậy, điều này có thể dẫn đến một sự phân tách chuỗi. (Về mặt lý thuyết, điều này có thể dẫn đến "Bitcoin" thứ năm, mặc dù có vẻ như không có khả năng sẽ có bốn "Bitcoin" ngay từ đầu.)

Cập nhật ngày 17 tháng 7: Theo cách thực hiện của BTC1, "hard fork 2x" này sẽ thực sự kích hoạt ba tháng sau khi kích hoạt SegWit - không phải ba tháng sau khi (BIP91) lock in. Điều này sẽ dời ngày kích hoạt hard fork lùi lại khoảng một tháng, gần cuối tháng 11 hoặc giữa tháng 12.

Nguồn bitcoinmagazine

tag: bitcoin, segwit, segwit2x

admin avatar

admin Tác giả

Yêu thích công nghệ tiền ảo và các lĩnh vực công nghệ liên quan tới blockchain. Muốn mang lại kiến thức và tin tức mới nhất tới người Việt.

Bài viên liên quan

Để lại bình luận

Địa chỉ mail của bạn sẽ không công khai. Các ô có dấu * yêu cầu bắt buộc phải điền.