Tags : "tin-tuc-blockchain"

news image

Ngân hàng Thương mại của Qatar đang mở rộng các thử nghiệm chuyển tiền bằng Blockchain

Công nghệ blockchain

04/05/2017

1464

Ngân hàng Thương mại của Qatar đã thông báo hoàn thành thử nghiệm trên một mẫu thử blockchain được thiết kế cho việc chuyển tiền quốc tế.

Xem thêm
news image

Ngân hàng Trung ương Singapore sử dụng Blockchain cho dự án chuyển tiền mới

Công nghệ blockchain

09/06/2017

2077

Theo báo cáo của Cơ quan tiền tệ Singapore, dự án này được gọi là "Dự án Ubin".

Xem thêm
news image

Các ngân hàng cần 'Phương pháp tiếp cận lai với công nghệ Blockchain'

Công nghệ blockchain

12/07/2017

1679

Trên thực tế, Blockchain dường như là giải pháp khả thi tốt nhất cho ngành ngân hàng

Xem thêm
news image

Đã đến lúc chính phủ nắm bắt lấy Blockchain

Công nghệ blockchain

15/12/2017

1466

Các chính phủ trên khắp thế giới đang nghiên cứu về blockchain

Xem thêm