Tags : "byzantium"

news image

Mạng lưới thử nghiệm Byzantium của Ethereum đã xác minh một giao dịch riêng tư

Altcoin

20/09/2017

1455

Các nỗ lực để mang các tính năng riêng tư của zcash đến ethereum đã tiến thêm một bước trong quá trình thử nghiệm cho việc nâng cấp Byzantium sắp tới

Xem thêm
news image

Hard fork Byzantium của Ethereum được hoãn lại để thử nghiệm thêm

Altcoin

23/09/2017

1543

Ngày triển khai kế hoạch cho nâng cấp "Byzantium" của ethereum đang được hoãn lại hơn một tuần

Xem thêm
news image

Cập nhật client Ethereum định ngày cho hard fork Byzantium

Altcoin

05/10/2017

1592

Client phổ biến nhất của Ethereum đã nâng cấp mã của mình để thực thi bộ nâng cấp Byzantium sắp tới trong cuối tháng này

Xem thêm
news image

Đếm ngược đến Byzantium: Những gì còn lại trước fork tiếp theo của Ethereum?

Altcoin

12/10/2017

1390

Bản cập nhật lớn tiếp theo của ethereum, blockchain lớn thứ hai thế giới về tổng giá trị sẽ được phát hành trong vòng chưa đầy một tuần

Xem thêm