article image

Phân tích dữ liệu On-Chain: Giải mã sự kiện mất peg của Terra USD ( Phần 2)

BÁO CÁO

22/06/2022

757

 

 

Dòng tiền rút khỏi Anchor từ sớm như là 1 dấu hiệu báo trước?

Hình ảnh 8: Những đợt rút lớn khỏi Anchor từ ngày 07/05 đến 10/05, theo địa chỉ ví được đánh dấu 

Nguồn: Nansen Query

 

Giữa 07 và 10/05, chúng tôi quan sát được địa chỉ ví có giao dịch rút tiền lớn nhất khỏi Curve đã rút tổng cộng hơn 347 triệu UST qua 8 lần giao dịch. Nhìn chung, top 20 địa chỉ ví đã rút khoảng 2 tỷ UST khỏi Anchor qua 5,051 giao dịch. 

Qua việc phân tích các dòng tiền UST được rút khỏi Anchor. chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều địa chỉ ví Curve (Curve swap wallet) được chúng tôi đánh dấu trước đấy bắt đầu rút UST token khỏi Anchor từ rất sớm vào tháng 4/2022. Tuy nhiên việc lượng giao dịch rút tiền khỏi Anchor tăng đột biến với sự tham gia của những địa chỉ ví này chỉ thực sự bắt đầu vào giữa tháng 4 năm nay. 

Chúng tôi đặc biệt nhận thấy ví 

terra1vca36gazapns38mvupa2pfjz0g39ekdgk0wnea (địa chỉ ví 0x41339d9825963515e5705df8d3b0ea98105ebb1c trên Ethereum hoặc được đánh dấu (H) trong danh sách Curve liệt kê trên) sở hữu khối lượng UST rút khỏi Anchor lớn nhất được ghi lại giữa 01/04 và 06/05 (trước sự kiện de-peg).

Hình ảnh 9: Thống kê giao dịch rút tiền khỏi Anchor, theo địa chỉ ví Terra và địa chỉ Ethereum tương ứng


Nguồn: Nansen Query

Phân tích thêm về khối lượng giao dịch ra của Anchor nhấn mạnh tầm quan trọng của 2 địa chỉ ví đến sự kiện UST de-peg

  • terra1yl8l5dzz4jhnzzh6jxq6pdezd2z4qgmgrdt82k (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a trên Ethereum hoặc “kẻ khởi đầu” đợt chuyển UST vào Curve (A))
  • terra195wtjmpjxhp336mclqfsyk2plvs8mw3lhsc5nc (0x4b5e60cb1cd6c5e67af5e6cf63229d1614bb781c hoặc Celsius (B))

Hai địa chỉ ví được liệt kê đã kích phát một đợt rút tiền lớn khỏi giao thức Anchor giữa dòng sự kiện de-peg (07/05-10/05) với tổng cộng 420 triệu UST qua 15 giao dịch. Khi tham chiếu chéo với việc chuyển giao (bridging) UST từ Terra sang Ethereum, hai địa chỉ ví này chiếm khối lượng giao dịch qua cầu Wormhole lớn nhất.

 

Tiếp diễn dòng sự kiện: Chuyển giao (Bridging) UST từ Terra lên Ethereum

Cầu nối Wormhole là nơi hỗ trợ việc chuyển giao token giữa nhiều mạng, bao gồm Ethereum, Solana, Terra, BNB Chain, Aurora, Polygon, Avalanche, Oasis và Fantom. Trong phần này, chúng tôi tập trung vào các giao dịch UST giữa Terra và Ethereum để tìm ra bất kì khối lượng vận chuyển UST lớn nào đi vào Ethereum đã đến được Curve, từ đó dẫn tới sự mất ổn định của các bể thanh khoản. Phân tích các giao dịch qua cầu cũng làm nổi bật những địa chỉ ví có xu hướng rút UST token khỏi Terra từ sớm, khả năng để tráo đổi với các đồng stablecoin khác. Chúng tôi tập trung vào các ngày trước khi sự kiện de-peg xảy ra: 05/05 - 08/05.

Hình ảnh 10: Tổng số dư UST token trên Wormhole


Nguồn: Nansen (Wallet Profiler: Wormhole bridge)

 

Nhìn vào tổng số dư UST token trên Wormhole, có thể thấy được một đợt tăng nhẹ trong tháng 4, kèm theo đó là một đợt tăng vọt từ 05/05 liên tục, chỉ 1 vài ngày trước sự kiện de-peg.

Hình ảnh 11: Biểu đồ giá và khối lượng UST theo thời gian


Nguồn: Nansen (Wallet Profiler: Terra USD Wormhole) 

Qua việc so sánh giá và khối lượng UST trên biểu đồ, chúng tôi nhận thấy khối lượng giao dịch gia tăng đáng kể vào ngày 08/05 cùng lúc với việc đồng token bước đầu mất giá trị. Tương tự, lịch sử các giao dịch từ Terra sang Ethereum cũng cho thấy mật độ hoạt động sôi nổi trong cùng những ngày đấy. Những thanh biểu đồ nhọn dài bên dưới cũng cho thấy một lượng lớn UST được vận chuyển (bridged) trong quãng thời gian de-peg. 

Hình ảnh 12: Mật độ giao dịch vận chuyển đến Ethereum theo ngày (UST token units)

Nguồn: Nansen Query

 

Khi phân tích những giao dịch từ 05/05 đến 08/05, chúng tôi phát hiện 984 địa chỉ ví Terra độc nhất đang hoạt động trong khoảng thời gian này. Phần lớn của tổng khối lượng giao dịch tập trung ở một vài ví. Ví dụ, khối lượng giao dịch của top 10 địa chỉ ví chiếm 57% tổng khối lượng UST giao dịch trong khung thời gian đó. 

Ngoài ra, chúng tôi quan sát được sự phân hóa dòng tiền trong top 10 địa chỉ ví rất không đồng đều. Sự chênh lệch giữa tổng khối lượng giao dịch của ví thứ 1 và ví thứ 10 lên tới 144 triệu UST. Hình ảnh 13 đã tổng hợp top 10 địa chỉ ví hoạt động trong khoảng thời gian quan sát. 

Hình ảnh 13: Top 10 địa chỉ ví về khối lượng giao dịch từ Terra sang Ethereum từ 05/05 - 08/05 (UST)

Nguồn: Nansen Query

 

Soi xét kĩ hơn vào những địa chỉ ví khả nghi (05/05 - 08/05)

Dựa trên dữ liệu on-chain, chúng tôi phát hiện ra những địa chỉ ví này chủ yếu tương tác với giao thức Anchor khi ở trên Terra. Chúng tương tác với Curve và 1inch sau khi nối từ Terra sang Ethereum.

Dưới đây chúng tôi đưa ra một vài địa chỉ ví khả nghi có khối lượng giao dịch lớn trên cầu Wormhole ít lâu trước sự kiện UST de-peg.

0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a (A) (Xem Hình ảnh 7) 


Nguồn: Nansen (Wallet Profiler for Token: Terra USD Wormhole)

Địa chỉ ví này được tạo ít lâu trước đó và bắt đầu sử dụng vào 07/05.

Tất cả các giao dịch được ghi lại hầu hết đều liên quan đến UST và USDC  và ngừng hẳn vào ngày 09/05. Giao dịch quan trọng nhất đã vận chuyển hơn 85 triệu UST sang Ethereum vào 07/05. Những đồng token này sau đó được chuyển tới Curve và tráo đổi lấy 84.5 triệu USDC.

Chúng tôi liên hệ địa chỉ ví này với một địa chỉ ví “chị em” trên Terra (terra1yl8l5dzz4jhnzzh6jxq6pdezd2z4qgmgrdt82k) cũng là một trong top những địa chỉ ví vận chuyển UST sang Ethereum từ 05/05 đến 08/05. Qua việc phân tích giao thức Anchor, chúng tôi phát hiện ra địa chỉ ví này đã thực hiện 10 giao dịch rút tiền khỏi Anchor với tổng giá trị lên đến khoảng 193 triệu từ 07/05 đến 10/05. 

0x4b5e60cb1cd6c5e67af5e6cf63229d1614bb781c (B) hay Celsius (xem Hình ảnh 7)

Nguồn: Nansen (Wallet Profiler for Token: Terra USD Wormhole)

 

Địa chỉ ví này bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 4/2022. Nó vận chuyển khoảng 138 triệu UST token từ Terra giữa 21/04 và 25/04.  Điều đáng chú ý là địa chỉ ví này vận chuyển 175 triệu UST từ Terra sang Ethereum vào 07/05. Địa chỉ ví này cũng tiếp nhận hỗ trợ tài chính từ địa chỉ ví Terra tương ứng là 0xf642ea51c645c48196d9831a5937e95b0e9b4f7f. Sau đó nó liền chuyển số tiền này đến một địa chỉ khác trong cùng ngày (Giao dịch). Trong lượng tiền kể trên, 125 triệu được tráo đổi lấy USDC trên Curve theo từng lô 25 triệu. Dựa trên thông tin của Nansen, Celsius là một đối tác (counterparty) gần gũi đã gửi và nhận lượng tiền ra vào địa chỉ ví này.

Dựa trên dữ liệu on-chain, chúng tôi có thể móc nối địa chỉ này đến địa chỉ ví Terra sau đây terra195wtjmpjxhp336mclqfsyk2plvs8mw3lhsc5nc, cũng là địa chỉ ví đứng đầu vận chuyển UST ra  khỏi Terra từ 05/05 đến 08/05. Địa chỉ ví này cũng tương tác với Anchor và rút tiền từ cuối tháng 4. 

0x6b3d1a37b5c01901341f01f4975d31bc5e6c3d81 (D1) hay masknft.eth (xem Trận giao chiến trên Curve)


Nguồn: Nansen (Wallet Profiler for Token: Terra USD Wormhole)

 

Địa chỉ ví này đã thực hiện hơn 62 giao dịch tính từ cuối tháng 12/2021. Từ đầu tháng 4 đến 08/05, địa chỉ ví này đã vận chuyển hơn 79 triệu UST sang Ethereum, sau đó chuyển đổi sang USDC chủ yếu qua đơn vị tổng hợp thanh khoản 1inch thông qua nhiều giao dịch.

Địa chỉ ví này có liên hệ với terra1cn2fh0k8f5ywzjl2s947xrpdnnerfnkg9qg2r7, đã được đánh dấu trong phần phân tích giao thức Anchor.

0x1df8ea15bb725e110118f031e8e71b91abaa2a06 (D3) hay hs0327.eth (xem Trận giao chiến trên Curve)

Nguồn: Nansen (Wallet Profiler for Token: Terra USD Wormhole)Tương tự , địa chỉ ví này cũng có nhiều giao dịch qua Wormhole, một vài giao dịch có từ sớm cỡ tháng 1. Vào 08/05, nó vận chuyển tổng cộng hơn 20 triệu UST sang Ethereum theo khối lượng từ 1 triệu - 1.5 triệu UST từng giao dịch một. Tổng khối lượng giao dịch chiếm 1.6% khối lượng giao dịch đầu ra trong khoảng thời gian này.

Địa chỉ ví này có liên hệ với terra1vlel4dpqldcwm7ztre3k03apcldeawpq98rah0, một địa chỉ ví cũng đã thực hiện nhiều giao dịch vận chuyển qua cầu đến một địa chỉ ví Ethereum khác 0x6524b211ef8e4baf346f1b780b08a3811ee9f3cd vào tháng 2 và tháng 3. Đáng nói là địa chỉ ví này rời khỏi Anchor khá sớm so với những địa chỉ ví khác với giao dịch cuối cùng vào ngày 01/05.

0x41339d9825963515e5705df8d3b0ea98105ebb1c (H) hay Smart LP 0x413 (Hình ảnh 7)

Nguồn: Nansen (Wallet Profiler for Token: Terra USD Wormhole)

Dựa trên các nhãn dán của Nansen, địa chỉ ví này là Smart LP . Địa chỉ này vận chuyển khoảng 8.8 triệu (cuối tháng 1) và 30 triệu UST nữa đến Terra (tháng 2). Ngoài ra, nó cũng vận chuyển một khối lượng tương tự đến Ethereum với khối lượng giao dịch 10 triệu vào 27/04 và 20 triệu vào 08/05. Lần giao dịch 20 triệu có thể truy vết về Curve, nơi mà địa chỉ này đã hoán đổi 20 triệu UST lấy USDC

Địa chỉ này có liên hệ với terra1vca36gazapns38mvupa2pfjz0g39ekdgk0wnea, một địa chỉ đã được đánh dấu trong phần phân tích giao thức Anchor của chúng tôi với các giao dịch trong tháng 4 và 5. Có vẻ như nó cũng đã hoàn toàn rời khỏi Anchor sau 07/05.

0x68963dc7c28a36fcacb0b39ac2d807b0329b9c69 (F) hay Token Millionaire/ Heavy Dex Trader (xem Hình ảnh 7)


Nguồn: Nansen (Wallet Profiler for Token: Terra USD Wormhole)

Dựa trên các nhãn dán của Nansen, địa chỉ ví này là một Token Millionaire. Đây là một địa chỉ ví khá mới và mới bắt đầu giao dịch vào cuối tháng 3 và có tương tác với các địa chỉ ví liên quan đến Alpha Finance Lab. Địa chỉ này chỉ ghi lại các giao dịch qua cầu nối từ Terra sang Ethereum vào ngày 08/05. Các giao dịch tổng cộng lại lên đến khoảng 30 triệu UST, số lượng này sau đó được hoán đổi lấy USDC trên Curve qua 3 giao dịch khác nhau. Địa chỉ này có liên hệ với terra17mh65gqelelxu9r5fyz9l56mx60zdg274fwe40

0x9f705ff1da72ed334f0e80f90aae5644f5cd7784 (J) hay Token Millionaire/Heavy Dex Trader (xem Hình ảnh 7)

Nguồn: Nansen (Wallet Profiler for Token: Terra USD Wormhole)

Địa chỉ ví này đã thực hiện nhiều giao dịch vào 08/05 và 09/05, vận chuyển tổng cộng khoảng 60 triệu UST đến Ethereum. Khối lượng này sau đó được hoán đổi lấy USDC trên Curve qua nhiều giao dịch khác nhau. Địa chỉ này có liên hệ với terra1hapgv57ytaaaatvz92k46fzwxs9m2zsdr46rph.

0xeb5425e650b04e49e5e8b62fbf1c3f60df01f232 (C ) hay Heavy Dex Trader (xem Hình ảnh 7) 


Nguồn: Nansen (Wallet Profiler for Token: Terra USD Wormhole)


Địa chỉ ví nhận khoản 10.5 triệu UST vào ngày 08/05 và khối lượng này được hoán đổi lấy USDC trên Curve. Dựa trên dữ liệu on-chain, địa chỉ này có liên hệ tới terra1autyehjkpl9r4h99qa4v66h2tz8589haw9uyxm,terra1rhds9ltx9t5wxq22v9x9j26pk9tuwyykwhm9gy.terra14geatm83tykw5v3uw6klkcwwqf00tfwk72dq62. Những địa chỉ ví này vận chuyển lần lượt 9.1 triệu, 737 nghìn và 615 nghìn UST ra khỏi Terra vào 07/05, tổng cộng lên tới 10.5 triệu UST - khớp với các giao dịch của địa chỉ trên Ethereum.

Tiếp theo:Phân tích dữ liệu On-Chain: Giải mã sự kiện mất peg của Terra USD ( Phần 3)

Dislcaimer:Tất cả thông tin ở đây chỉ để tham khảo, không phải tư vấn đầu tư. Hy vọng rằng, thông tin mà chúng tôi đã thu thập trong bài viết này sẽ hữu ích cho bạn.Chúc bạn sáng suốt và tỉnh táo để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn nhé!

 

Nguồn: Nansen 

 

 

tag: Phân tích dữ liệu On-Chain: Giải mã sự kiện mất peg của Terra USD( Phần 2)

admin avatar

Mia O'Hara Tác giả

Yêu thích công nghệ tiền ảo và các lĩnh vực công nghệ liên quan tới blockchain. Muốn mang lại kiến thức và tin tức mới nhất tới người Việt.

Bài viên liên quan

Để lại bình luận

Địa chỉ mail của bạn sẽ không công khai. Các ô có dấu * yêu cầu bắt buộc phải điền.