article image

Phân tích dữ liệu On-Chain: Giải mã sự kiện mất peg của Terra USD ( Phần 1)

BÁO CÁO

22/06/2022

722

 

Tổng hợp sự kiện

Nghiên cứu và điều tra về dữ liệu on-chain đã chỉ ra một vài tác nhân giúp xác định được những rủi ro tiềm ẩn trước sự kiện de-peg của UST, đặc biệt trong bối cảnh tính thanh khoản khá thấp của những pool Curve cân bằng mức peg của TerraUSD (UST) so với các stablecoin khác, và sẽ đi sâu vào giải thích chúng thông qua:

Việc rút các quỹ UST khỏi giao thức Anchor trên Terra

Cầu nối các quỹ này từ Terra sang Ethereum thông qua hệ thống Wormhole

Chuyển đổi lượng lớn UST sang các stablecoin khác trong các bồn thanh khoản khoản của Curve

Trong quá trình de-peg, khả năng xảy ra đảo hối không thuận lợi giữa các thị trường (Curve, trao đổi phi tập trung và trao đổi tập trung) qua các vị thế mua và bán giữa thị trường CEX và DEX

Như vậy, chúng tôi phủ nhận dạng   thuyết pháp được lan truyền là có 1 kẻ tấn công hay 1 hacker đứng sau việc phá hủy UST. Thay vì thế,  việc UST de-peg có thể là kết quả của nhiều quyết định đầu tư của các bên sở hữu vốn lớn, ví dụ để tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro hay để giảm lượng UST được gửi vào giao thức Anchor giữa bối cảnh tình hình thị trường và kinh tế vĩ mô hỗn loạn.

Giới thiệu

Với quá trình xảy ra de-peg đột ngột và bất ngờ của UST, rất nhiều người chơi của thị trường - bị ảnh hưởng trực tiếp hay không đều rất mong muốn được hiểu rõ hơn chu trình các sự kiện dẫn đến việc UST mất peg. Để đào sâu hơn vào những sự kiện này,  dựa trên dữ liệu on-chain của Terra và Ethereum để tái hiện lại lịch sử on-chain của việc đồng stablecoin thuật toán mất peg trước đồng USD.

Nếu có thể, chúng tôi muốn đưa ra một sự tường thuật khách quan dựa trên các bằng chứng on-chain. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng phương pháp định danh tối ưu (labelling heuristics) của Nansen để thêm vài màu sắc cho các ví và đánh dấu các thành phần mà hoạt động on-chain của họ có thể đã gây ảnh hưởng đến cơ chế de-peg.

Nghiên cứu này không bàn đến các các sự kiện off-chain mà có thể đã dẫn đến việc UST mất peg. Ảnh hưởng lên các nhà đầu tư,  các khoản lỗ ròng được liệt kê giữa các ví và câu hỏi về điều gì đã xảy ra với nguồn dự trữ BTC để hỗ trợ UST đều là những lĩnh vực cần nghiên cứu thêm quan trọng nằm ngoài phạm vi của bản báo cáo này.

Lần theo các dấu vết

Nói một cách đơn giản, chúng tôi định nghĩa phân tích dữ liệu on-chain là phương pháp sử dụng thông tin trên 1 sổ cái blockchain để xác định các chuỗi sự kiện dẫn đến quá trình de-peg của UST. Cụ thể hơn, phân tích dữ liệu on-chain bao gồm việc nghiên cứu dữ liệu giao dịch và các hoạt động ví crypto - 2 nguồn dữ liệu vô cùng hữu ích trong việc tổng hợp các sự kiện xoay xung quanh quá trình de-peg.

Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu này qua việc áp dụng lối tiếp cận mang tính lý thuyết có cơ sở mà ở đó lượng thông tin về khối lượng giao dịch liên quan quyết định phạm vi nghiên cứu. Qua việc nghiên cứu các “tài liệu xám”như mạng xã hội và các chủ đề trên diễn đàn, chúng tôi giới hạn phạm vi nghiên cứu xuống lượng thông tin giao dịch từ ngày 07/05 đến ngày 11/05 năm 2022. Những kết quả từ việc phân tích cốt lõi các tài liệu xám đã làm nổi bật tầm quan trọng của các hoạt động giao dịch trong các bể thanh khoản Curve trong giai đoạn này và từ đấy làm tiền đề cho chuỗi phân tích của chúng tôi.

Phân tích của chúng tôi chia ra làm 3 giai đoạn. 

Ở giai đoạn 1, chúng tôi phân tích dòng chảy giao dịch ra và vào giao thức cho vay Curve. Chúng tôi đã tổng hợp 1 danh sách các địa chỉ ví cho các hoạt động giao dịch mà cho thấy có thể đã ảnh hưởng đến việc UST de-peg.

Giai đoạn 2 của phân tích chia ra làm 3 phần: i, chúng tôi quan sát bất cứ giao dịch nào đi qua “cây cầu Wormhole”  mà đã có thể dẫn đến việc UST de-peg; ii, chúng tôi đối chiếu lại lượng UST được rút ra khỏi giao thức Anchor với danh sách các ví kể trên; iii, chúng tôi điều tra các hoạt động mua bán của UST và USDC trên các sàn giao dịch tập trung. 

Giai đoạn 3 của phân tích bao gồm nghiên cứu độ tương quan giữa lượng bằng chứng on-chain tổng hợp này, điều sẽ giúp chúng tôi liên kết các hoạt động liên quan và đưa ra một lời tường thuật nhằm giải thích cho sự kiện UST de-peg. Chúng tôi cũng đã xác định 1 danh sách bao gồm 7 địa chỉ ví mà rất có thể đã có ảnh hưởng chủ đạo đến việc UST de-peg:

0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a (EIP 1559 User)

0x4b5e60cb1cd6c5e67af5e6cf63229d1614bb781c (Celsius)

0x1df8ea15bb725e110118f031e8e71b91abaa2a06 (hs0327.eth)

0xeb5425e650b04e49e5e8b62fbf1c3f60df01f232 (Heavy Dex Trader)

0x41339d9825963515e5705df8d3b0ea98105ebb1c (Smart LP: 0x413)

0x68963dc7c28a36fcacb0b39ac2d807b0329b9c69 (Token Millionaire / Heavy Dex Trader)

0x9f705ff1da72ed334f0e80f90aae5644f5cd7784 (Token Millionaire)

Trận giao chiến trên Curve

Chúng tôi bắt đầu phần phân tích dữ liệu on-chain với giao thức giao dịch phi tập trung Curve trên Ethereum do cách tài liệu xám của chúng tôi đã đánh dấu nó là điểm khởi đầu của chuỗi sự kiện UST de-peg. Giả thuyết đưa ra bởi mạng xã hội là UST-3pool, 1 bể thanh khoản cho phép UST được trao đổi với USDC/DAI/USDT, đã bị rút cạn thanh khoản bởi một nhân tố chính đồng thời là nguyên nhân chủ chốt của sự kiện de-peg.

Hình ảnh 1: Số dư ròng UST dựa trên chuỗi khối Timeswap, YTD 2022


Nguồn : Nansen Query, Note: x axis excludes timestamps with 0 balance

 

Khi kiểm tra dòng chảy UST ra và vào các bể Pool Curve tổng hợp, có 2 khung thời gian đáng chú ý (Hình ảnh 1): từ tháng 3/2022 đến quãng thời gian gần đây nhất ngày 07/05 đến ngày 11/05. Chúng tôi chú ý đặc biệt đến lượng UST chảy vào vì việc UST de-peg hẳn là kết quả của lượng giao dịch trao đổi vượt quá mức giữa UST và các đồng stablecoin khác, ít nhất trong giai đoạn đầu.

Chúng tôi phát hiện ra rất nhiều dòng chảy vào Curve với hơn 60 triệu token UST vào tháng 3/2022. Bất chấp sự bất ổn trong dòng chảy giao dịch như trên, peg của UST cũng không giao động mạnh khỏi điểm neo vào tháng 3/2022 ( Hình ảnh 2).

Hình ảnh 2: Biểu đồ hình nến UST tháng 1 - tháng 4/2022

Nguồn: CoinDesk

 

Giữa ngày 07 và ngày 08/05, chúng tôi quan sát thấy UST đã rơi khỏi điểm cân bằng với đồng USD (Hình ảnh 3), và chúng tôi ước lượng rằng thông tin về việc de-peg bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng sau đó (Hình ảnh 4).

Chúng tôi đặc biệt lần ra những dòng chảy UST được đẩy vào Curve sớm và lớn một cách bất thường qua timestamp và địa chỉ ví, cũng như là những dòng tiền được đẩy vào liên tục từ cùng 1 địa chỉ ví hoặc nói một cách khác, chúng tôi có thể nhận thấy một mạng lưới các ví cùng tích lũy cho một điểm.

Hình ảnh 3: Biểu đồ hình nến trong ngày của UST từ 07/05 đến 08/05/2022

Nguồn: CoinDesk

 

Hình ảnh 4: Ảnh cap màn hình của Twitter của Do Kwon ngày 08/05/2022, 1 giờ sáng CET

Nguồn: Twitter

 

Chúng tôi lần theo chuỗi thời gian các khối lượng ròng ra vào các bể Curve tổng hợp (chúng tôi tự nguyện không giới hạn phân tích trong 3pool mà bao gồm cả 4pool và và những thực thể được Nansen cho là có liên quan đến Curve, ví dụ như kho chứa Zap (Zap depository), Hình ảnh 5).

Hình ảnh 5: Tổng khối lượng UST ròng ra vào các bể Curve từ những dấu hiệu đầu tiên của peg mất ổn định đến các thông báo trên Twitter, tổng hợp theo timestamp

   
Nguồn: Nansen Query; The red areas correspond to the periods when the “UST peg defending wallets” withdrew UST tokens

Trận chiến giữa các dòng UST ra vào vào có vẻ đã căng thẳng dần từ 21:44 UTC, 07/05 đến 05:30 UTC, 08/05 (một vài giờ đồng hồ sau khi Do Kwon tweet, Hình ảnh 4).

Vào 21:44 UTC, 07/05, một địa chỉ ví liên quan đến Luna Foundation Guard (LFG) rút khoảng 150 triệu UST (Hình ảnh 6) khỏi Curve. Tiếp đến là một lượng khoảng 85 triệu UST được đẩy vào từ một địa chỉ ví (0x8d…7d0a, một địa chỉ ví chỉ vừa mới được tạo ngay trước giao dịch này và sau đấy chỉ được sử dụng cho việc trao đổi UST với USDC trong Curve, cũng như là việc nhận và chuyển giao sau đấy lượng USDC lên Coinbase).

Bốn địa chỉ ví, trong đấy có một địa chỉ liên quan đến Celsius, cũng làm điều tương tự với khoảng 105 triệu UST ròng được đẩy vào Curve. Cả LFG và những địa chỉ ví muốn “bảo vệ  peg” lập tức đáp lại bằng cách rút 189.6 triệu UST và trận chiến đi và lại này đã tiếp diễn đến sáng ngày 08/05.

Hình ảnh 6: Dòng thời gian của khối lượng UST ròng ra vào Curve và những địa chỉ ví có lượng giao dịch lớn nhất


Nguồn: Nansen Query

 

Chúng tôi quan sát được một lượng lớn địa chỉ ví đã bắt đầu trận chiến này trên Curve (Hình ảnh 6). Điều này được xác thực bằng cách cộng dồn các dòng tiền của địa chỉ ví trong giai đoạn từ 07/05 đến 08/05. 18 địa chỉ ví đứng đầu về lượng dòng tiền giao dịch ròng trong 2 ngày 07/05 và 08/05 chiếm 77% tổng lượng UST đi vào Curve trong giai đoạn đó (Hình ảnh 7). Ở cột cuối cùng bên phải của Hình ảnh 7, chúng tôi đã đánh dấu các địa chỉ ví dựa trên 2 tiêu chí: có một vài hành động vào ngày 08/05 và tổng lượng ký quỹ lớn từ 07/05 đến 08/05.

Hình ảnh 7:  Lượng UST ròng ra vào các bể Curve từ 07/05 đến 08/05/2022, các địa chỉ ví có lượng tiền đi vào cao nhất

 

Bốn địa chỉ ví sau đây chiếm đa số lượng dòng tiền chảy vào Curve qua DEX Aggregator:

0x6b3d1a37b5c01901341f01f4975d31bc5e6c3d81 (D1), main label: masknft.eth 

0x4f5f3d3f8eb2896e0e865cde934fe5103f979771 (D2), main labels: Heavy Dex Trader, NFT Collector

0x1df8ea15bb725e110118f031e8e71b91abaa2a06  (D3), main label: hs0327.eth 

0x66b870ddf78c975af5cd8edc6de25eca81791de1 (K), main label: Oapital (có liên hệ trực tiếp với Curve)

Các địa chỉ ví khác cũng thực hiện những giao dịch lớn qua Curve nhưng là sau khoảng thời gian này. Địa chỉ ví 0x99fd1378ca799ed6772fe7bcdc9b30b389518962 (N) được chúng tôi xác định có liên quan đến Hodlnaut, đồng thời cũng là 1 ví dụ của những “người theo từ sớm”.

Tiếp theo :Phân tích dữ liệu On-Chain: Giải mã sự kiện mất peg của Terra USD ( Phần 2)

 

Dislcaimer:Tất cả thông tin ở đây chỉ để tham khảo, không phải tư vấn đầu tư. Hy vọng rằng, thông tin mà chúng tôi đã thu thập trong bài viết này sẽ hữu ích cho bạn.Chúc bạn sáng suốt và tỉnh táo để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn nhé!

 

Nguồn: Nansen 


 

tag: Phân tích dữ liệu On-Chain: Giải mã sự kiện mất peg của Terra USD( Phần 1)

admin avatar

Mia O'Hara Tác giả

Yêu thích công nghệ tiền ảo và các lĩnh vực công nghệ liên quan tới blockchain. Muốn mang lại kiến thức và tin tức mới nhất tới người Việt.

Bài viên liên quan

Để lại bình luận

Địa chỉ mail của bạn sẽ không công khai. Các ô có dấu * yêu cầu bắt buộc phải điền.