Tags : "phan-tich-du-lieu-on-chain-giai-ma-su-kien-mat-peg-cua-terra-usd-phan-1"

news image

Phân tích dữ liệu On-Chain: Giải mã sự kiện mất peg của Terra USD ( Phần 1)

BÁO CÁO

22/06/2022

722

Nghiên cứu và điều tra về dữ liệu on-chain đã chỉ ra một vài tác nhân giúp xác định được những rủi ro tiềm ẩn trước sự kiện de-peg của UST

Xem thêm