Tags : "phan-tich-du-lieu-on-chain-giai-ma-su-kien-mat-peg-cua-terra-usd-phan-2"

news image

Phân tích dữ liệu On-Chain: Giải mã sự kiện mất peg của Terra USD ( Phần 2)

BÁO CÁO

22/06/2022

700

Chúng tôi tiếp tục tham chiếu chéo những địa chỉ ví được đánh dấu trên với thông tin trên Terra và cầu Wormhole để tinh chỉnh lại phạm vi của những địa chỉ ví có thể đã ảnh hưởng đến việc UST de-peg.

Xem thêm