article image

Nga thông qua Luật liên bang về quy chế tiền mã hóa

Bitcoin

26/01/2018

1171

Định nghĩa tiền mã hóa hợp pháp

Chính phủ Nga đã chính thức công bố dự thảo luật liên bang có tựa đề "Về tài sản tài chính kỹ thuật số" điều chỉnh tiền mã hóa tại Nga.

Dự thảo luật này đã được Bộ Tài chính nước này đưa ra vào cuối tháng 12. Sau đó đã có nhiều cuộc thảo luận và sửa đổi dự thảo luật trước khi nó được công bố vào thứ Tư. Điều 5 của văn kiện nói rằng "Luật liên bang này sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày công bố chính thức của nó." Theo tài liệu:

“Luật liên bang này quy định các mối quan hệ phát sinh trong việc tạo, phát hành, lưu trữ và lưu hành tài sản tài chính số, cũng như việc thực hiện các quyền và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng thông minh.”

Dự thảo luật lần đầu tiên cung cấp định nghĩa chính thức liên quan đến tiền mã hóa của Nga bao gồm định nghĩa về tiền mã hóa, token, hợp đồng thông minh, sàn giao dịch tiền mã hóa và khai thác.

Tiền mã hóa được định nghĩa là "một loại tài sản tài chính kỹ thuật số được tạo ra và được ghi trong sổ đăng ký phân phối các giao dịch kỹ thuật số của những người tham gia vào sổ đăng ký này theo các quy tắc của việc duy trì đăng ký các giao dịch kỹ thuật số." Trong khi đó, một token được định nghĩa là "loại tài sản tài chính kỹ thuật số do một thực thể pháp lý hoặc một cá nhân doanh nghiệp (ở dưới đây được gọi là tổ chức phát hành) để thu hút tài chính và được ghi vào sổ đăng ký hồ sơ kỹ thuật số."

Đối với khai thác, nó được coi là "một hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra một tiền mã hóa và / hoặc xác nhận để nhận được bồi thường dưới hình thức tiền mã hóa." Hoạt động khai thác sau đó được mô tả như là hành động "có giá trị hợp pháp".

Quyền giao dịch với các tài sản khác

Tài liệu này làm rõ rằng người Nga có quyền giao dịch tiền mã hóa của họ với các tài sản kỹ thuật số khác và tiền tệ truyền thống, nêu rõ:

“Người nắm giữ các tài sản tài chính kỹ thuật số có quyền thực hiện giao dịch tài sản tài chính kỹ thuật số của một loại tài sản tài chính kỹ thuật số thuộc loại khác và / hoặc giao dịch tài sản tài chính kỹ thuật số cho đồng rúp, ngoại tệ và / hoặc tài sản khác thông qua nhà điều hành sàn giao dịch tài sản tài chính kỹ thuật số.”

"Các công dân của Nga chỉ có thể mua và bán tiền mã hóa và token thông qua các thành viên chuyên nghiệp của thị trường chứng khoán", Forbes Nga nhấn mạnh.

Sàn giao dịch và ví

Sau khi cung cấp định nghĩa về sàn giao dịch tiền mã hóa, tài liệu tiếp tục giải thích, như đã được báo cáo trước đây bởi news.Bitcoin.com.

“Các nhà điều hành sàn giao dịch tài sản tài chính kỹ thuật số chỉ có thể là các pháp nhân.”

Sàn giao dịch phải được "thiết lập phù hợp với luật pháp của Liên bang Nga và thực hiện các loại hoạt động được quy định tại Điều 3 đến 5 của Luật Liên bang số 39-FZ ngày 22 tháng 4 năm 1996 "Về Thị trường Chứng khoán". Họ cũng có thể là "các thực thể pháp lý là nhà tổ chức giao dịch theo Luật liên bang ngày 21 tháng 11 năm 2011 số 325-FZ về Giao dịch có tổ chức".

Tài liệu cũng đặt ra hạn chế về ví. Một chiếc ví được định nghĩa là "một công cụ phần mềm và phần cứng cho phép bạn lưu trữ thông tin về hồ sơ kỹ thuật số và cung cấp quyền truy cập." Tuy nhiên, dự thảo luật quy định rằng một chiếc ví phải được mở bởi người điều hành sàn giao dịch tài sản tài chính kỹ thuật số chỉ sau khi thông qua thủ tục xác định chủ sở hữu theo luật Liên bang ngày 7 tháng 8 năm 2001.

Bán Token và Nhà đầu tư của chúng

Phần lớn tài liệu đề cập tới các ICO. Nó quy định các quy tắc cho việc bán token như thủ tục phát hành và những tài liệu và thông tin cần phải được tiết lộ trước khi bán hàng. Đối với mỗi ICO, người phát hành cũng phải cung cấp một bản sao đầu tư chứa tất cả các thông tin liên quan đến người phát hành và token. Các quy tắc quy định:

“Đề nghị phát hành token, bản sao đầu tư, quy tắc lưu giữ sổ đăng ký giao dịch kỹ thuật số, cũng như các tài liệu khác ... phải được công bố không muộn hơn 3 ngày làm việc trước khi quy định trong đề nghị phát hành token.”

Hơn nữa, token "không được cung cấp cho người mua tiềm năng dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào sử dụng quảng cáo" trước khi xuất bản đề nghị phát hành token. Ngoài ra, dự thảo luật áp đặt các hạn chế đối với các nhà đầu tư không đủ điều kiện, nêu rõ:

“Những người không phải là nhà đầu tư đủ điều kiện theo Luật liên bang số 39-FZ ngày 22 tháng 4 năm 1996 "Về thị trường chứng khoán" có thể mua các token với số tiền không quá năm mươi nghìn rúp trong một lần phát hành.”

Nguồn news.bitcoin.com

Dịch Công nghệ tiền ảo

(xin vui lòng tôn trọng người dịch nếu có sử dụng lại bài viết)

tag: tiền mã hóa

admin avatar

admin Tác giả

Yêu thích công nghệ tiền ảo và các lĩnh vực công nghệ liên quan tới blockchain. Muốn mang lại kiến thức và tin tức mới nhất tới người Việt.

Bài viên liên quan

Để lại bình luận

Địa chỉ mail của bạn sẽ không công khai. Các ô có dấu * yêu cầu bắt buộc phải điền.