Tags : "sec"

news image

SEC vẫn đang chú ý đến việc điều chỉnh thị trường ICO

ICO

27/06/2017

2084

Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ vẫn đang theo dõi để thực thi các quy định đối với các công ty Blockchain tham gia vào ICO

Xem thêm
news image

Nhà quản lý quỹ đầu tư vàng hàng đầu Vaneck đệ trình Bitcoin ETF lên SEC

Bitcoin

17/08/2017

2189

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư vàng Vaneck đã đệ trình một báo cáo đăng ký sử dụng Mẫu N-1A lên SEC

Xem thêm
news image

Hoa Kỳ: Các nền tảng giao dịch tiền mã hóa phải đăng ký với SEC

Tin tức

08/03/2018

1984

SEC yêu cầu các nền tảng giao dịch các tài sản kỹ thuật số đáp ứng được định nghĩa về an ninh phải đăng ký với cơ quan này dưới hình thức sàn giao dịch.

Xem thêm