Tags : "no2x"

news image

Sàn giao dịch BitMEX tham gia vào phe đối lập với SegWit2x, xác nhận không hỗ trợ

Bitcoin

14/10/2017

2153

Sàn giao dịch Bitcoin Mexico BitMEX đã nói nó sẽ không hỗ trợ SegWit2x "ngay cả khi chuỗi SegWit2x có phần lớn hashrate."

Xem thêm
news image
news image

Không có Fork: Các nút Segwit2x đã ngừng chạy mã Bitcoin sẽ bị từ bỏ

Bitcoin

18/11/2017

1744

Bitcoin Segwit2x fork có thể đã chính thức bị hủy bỏ nhưng có đến 150 nút vẫn chạy mã của nó đã ngừng chấp nhận khối giao dịch

Xem thêm