Tags : "hop-dong-thong-minh"

news image

Hợp đồng thông minh là gì?

Ethereum

02/05/2017

5507

Hợp đồng thông minh là gì? Hay smart contract là gì?

Xem thêm
news image

Hợp đồng thông minh cho Bitcoin? Ngôn ngữ mới Ivy có thể làm cho nó dễ dàng hơn

Bitcoin

21/12/2017

2185

Nền tảng phát triển Blockchain Chain đã công bố sự ra mắt của Ivy, một ngôn ngữ lập trình mà họ tuyên bố sẽ có thể viết các hợp đồng thông minh cho Blockchain của Bitcoin.

Xem thêm
news image

Báo cáo xác nhận 34,000 hợp đồng thông minh Ethereum dễ bị tấn công

Altcoin

24/02/2018

2081

Sự nguy hiểm của việc dựa dẫm vào các hợp đồng thông minh chưa được kiểm toán độc lập đã được ghi chép đầy đủ.

Xem thêm
news image

Nchain đưa ra bằng sáng chế hợp đồng thông minh độc quyền cho cộng đồng Bitcoin Cash

Altcoin

13/04/2018

2198

Hiện công ty này đã được chấp thuận bằng sáng chế đầu tiên trong số nhiều hồ sơ nộp cho Văn phòng Sáng chế châu Âu.

Xem thêm