article image

POA Network là gì?

POA

30/04/2018

2164

1, POA Network là gì?

POA Network là một sidechain Ethereum mở với cơ chế đồng thuận Proof of Authority, đạt được bởi các nhà xác nhận độc lập. POA đang xây dựng một mạng lưới công cộng cho các hợp đồng thông minh kết hợp tốc độ, bảo mật và hiệu quả chi phí.

2, Mục đích

Xây dựng một dịch vụ trên một blockchain công cộng có cả rào cản kỹ thuật cao về đầu vào và chi phí trả trước đáng kể. Kết quả là, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa bị loại trừ khỏi việc áp dụng và tận hưởng những lợi ích của công nghệ blockchain. Do đó POA đang xây dựng một mạng lưới công cộng kết hợp tốc độ, bảo mật và hiệu quả chi phí mà trước đây chỉ có sẵn cho các mạng lưới riêng tư. POA mong muốn trở thành một trung tâm phân cấp cho các mạng lưới mở dựa trên sự đồng thuận của PoA.

POA Network được coi là một bước đầu tiên hướng tới việc hiện thực hóa tầm nhìn của chúng ta về khả năng mở rộng blockchain theo chiều ngang bằng cách tạo ra một loạt các blockchain với sự đồng thuận Proof of Authority, được kết nối bởi các giao thức liên sổ cái.

3, Proof of Authority

Bằng chứng về thẩm quyền (PoA) (không bị nhầm lẫn với Proof of Action hoặc Proof of Asset) là một dạng Proof of Stake đơn giản và hiệu quả, sử dụng một tập hợp các "chính quyền" - các nút được cho phép tạo các khối mới và bảo vệ an toàn blockchain. Ethereum testnet (Kovan) chạy trên thuật toán đồng thuận PoA.

Trong PoA, người xác nhận không bắt buộc phải giữ cổ phần trong mạng lưới. Tuy nhiên, anh ta hoặc cô ta được yêu cầu phải có một danh tính đã được xác minh và biết đến. Bằng cách xác nhận danh tính này để bảo mật mạng lưới để đổi lấy phần thưởng khối, người xác nhận sẽ không được khuyến khích hành động gây hại hoặc thông đồng với những người xác nhận khác. Với sự quản trị trên chuỗi, những kẻ có ý xấu có thể bị loại bỏ và thay thế. Các bảo đảm chống gian lận pháp lý hiện hành được sử dụng để bảo vệ người tham gia mạng lưới mở khỏi các hành động xấu của người xác nhận.

Trong POA Network, sự đồng thuận của PoA dựa trên những người xác nhận độc lập đặc biệt. Mỗi người trong số họ được yêu cầu phải có giấy phép công chứng hoạt động trong phạm vi Hoa Kỳ. Các công chứng viên công khai trải qua quá trình xác minh thông qua DApps danh tính của POA Network, sau đó là nghi thức bắt đầu để nhận chìa khóa, cho phép họ bảo mật mạng lưới. Bất kỳ mạng lưới chuyên biệt mới nào trên POA Network đều có thể sử dụng cùng nhóm xác thực hoặc có nhóm xác thực hợp lệ riêng với bất kỳ loại giấy phép xác minh nào khác.

Lớp lõi của POA Network bao gồm (ban đầu) mười hai cá nhân đáng kính trọng bảo vệ mạng lưới. Nó được thiết kế như một blockchain ứng dụng chung. Cụ thể là những gì có thể được thực hiện trên mạng lưới Ethereum cũng có thể được thực hiện trên Mạng lưới POA. Các tổ chức có thể xây dựng các mạng chuyên biệt khác nhanh chóng và không tốn kém trên cùng hoặc khác nhóm xác nhận hợp lệ, dựa trên nghi thức và quản trị của POA Network. Các nhà phát triển có thể triển khai DApp sử dụng chuỗi PoA. Họ hỗ trợ các giao dịch chuỗi chéo sử dụng cầu nối Parity. Ứng dụng đầu tiên triển khai cầu nối Ethash - PoA là ICO Wizard. Họ hình dung các trường hợp sử dụng trực tiếp nhất của PoA dựa trên mạng lưới mở trong danh tính (rõ ràng, bởi vì nó là một phần của sự đồng thuận), các chiến dịch tokensale, giao dịch bất động sản và nhiều hơn nữa.

Cho phép tạo nhanh chóng nhiều mạng lưới được điều chỉnh bởi các quy tắc tương tự, POA Network hy vọng sẽ trở thành giải pháp khả năng mở rộng theo chiều ngang và xây dựng khối cho mạng lưới của các blockchain.

4, Người xác thực

Người xác thực trên POA Network là những người đã biết danh tính xác thực các khối. Bằng chứng về thẩm quyền có nghĩa là họ đặt cược danh tính của mình để bảo vệ mạng lưới. Danh tính của họ tuân theo một số yêu cầu xác minh, bao gồm bằng chứng địa chỉ và không có hồ sơ tội phạm.

5, Master of Ceremony

Master of Ceremony là người khởi xướng một mạng lưới. Sử dụng DApp Ceremony, Master of Ceremony tạo ra 12 khóa ban đầu và phân phối chúng cho các cá nhân xác nhận. Những người xác nhận sau đó thay thế các khóa ban đầu bằng một tập con mới của các khóa. Nghi thức ban đầu này tung ra mạng lưới.

6, Các tính năng

Thời gian khối 5 giây

Mạng lưới hoàn toàn tương thích với giao thức Ethereum. Tuy nhiên, cơ chế đồng thuận PoA cho phép thời gian khối nhanh hơn nhiều.

Không khai thác

Việc tạo các khối trong mạng lưới PoA không yêu cầu các tài nguyên tính toán đáng kể, như trong các khối dựa trên Proof of Work.

Quản trị tích hợp

Các nhà xác nhận bỏ phiếu để thêm hoặc xóa các nhà xác nhận bằng Quản trị DApp. Vì vậy, mạng lưới hỗ trợ bỏ phiếu ở mức độ đồng thuận.

Quyết định hard fork nhận biết hợp pháp

Tất cả các nhà xác nhận đều phải ký một thỏa thuận pháp lý với mạng lưới. Các quyết định về hard fork được ràng buộc về mặt pháp lý.

Mô hình cho mạng lai

Mô hình POA Network có thể được sử dụng như một kế hoạch chi tiết để nhanh chóng khởi chạy các mạng lưới mở tại chỗ với giá trị nội tại.

DApps được hỗ trợ

Mạng lưới hỗ trợ một loạt các "bằng chứng nhận dạng" DApps và tích hợp chúng để chứng minh danh tính của các nhà xác nhận.

7, Trường hợp sử dụng

POA Network được thiết kế như một blockchain ứng dụng chung.

Các tổ chức có thể xây dựng mạng lưới riêng của họ với các nhà xác nhận của riêng họ dựa trên nghi thức và quản trị của POA Network.

Các nhà phát triển có thể triển khai DApps bằng cách sử dụng khung làm việc PoA. Các trường hợp sử dụng trực tiếp nhất là danh tính, huy động vốn cộng đồng, giao dịch bất động sản và nhiều hơn nữa.

Nhưng những trường hợp sử dụng sáng tạo nhất có lẽ là những trường hợp mà chúng ta chưa nghĩ tới.

Nguồn tổng hợp

tag: POA

admin avatar

admin Tác giả

Yêu thích công nghệ tiền ảo và các lĩnh vực công nghệ liên quan tới blockchain. Muốn mang lại kiến thức và tin tức mới nhất tới người Việt.

Bài viên liên quan

Để lại bình luận

Địa chỉ mail của bạn sẽ không công khai. Các ô có dấu * yêu cầu bắt buộc phải điền.