Tags : "nchain"

news image

Nchain đưa ra bằng sáng chế hợp đồng thông minh độc quyền cho cộng đồng Bitcoin Cash

Altcoin

13/04/2018

2146

Hiện công ty này đã được chấp thuận bằng sáng chế đầu tiên trong số nhiều hồ sơ nộp cho Văn phòng Sáng chế châu Âu.

Xem thêm
news image

Nchain ra mắt SDK Nakasendo để phát triển Bitcoin cash

Altcoin

24/04/2018

1809

Nchain tại London đã phát hành một SDK (Software Development Kit –bộ công cụ phát triển phần mềm).

Xem thêm
news image

Nchain & Coingeek tiết lộ sáng kiến ​​‘Miners Choice’ cho giới hạn đầu ra và lệ phí BCH

Altcoin

07/06/2018

6703

Coingeek và Nchain đã bắt đầu một sáng kiến ​​được gọi là 'Miners Choice' nhằm giảm phí khai thác đối với một số giao dịch bằng 0 trong khi cũng loại bỏ giới hạn đầu ra.

Xem thêm