Tags : "korbit"

news image

Sàn giao dịch của Hàn Quốc Korbit dừng phục vụ công dân quốc tế

Bitcoin

23/01/2018

2138

Korbit, một sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc đang tạm dừng các khoản tiền gửi từ công dân nước ngoài.

Xem thêm
news image

Sàn giao dịch mã hóa Korbit từ bỏ XMR, ZEC, DASH, REP và STEEM

Altcoin

23/05/2018

2267

Korbit tuyên bố rằng họ sẽ hủy niêm yết tiền điện tử hiện đang được cung cấp thông qua dịch vụ Tài sản số khác.

Xem thêm