Tags : "giam-gia"

news image

Thị trường mã hóa giảm hai ngày liên tục đem lại một đợt “chiết khấu”

Bitcoin

18/01/2018

1156

Ngày thứ hai của sự sụt giảm trên khắp các thị trường tiền mã hóa đem lại cho các thương nhân một cơ hội mua mà có thể sẽ không được lặp lại.

Xem thêm
news image

Giá tiền mã hóa bắt đầu chìm một lần nữa

Bitcoin

28/03/2018

1384

Các nhà đầu tư đang nhìn thấy khá nhiều tâm lý tiêu cực khi hơn 60 phần trăm tài sản kỹ thuật số hàng đầu đang chịu tổn thất.

Xem thêm