Tags : "dapp"

news image

Dapp đem đến sức mạnh cho ứng dụng và đấu tranh lại sự tập trung hóa

Công nghệ blockchain

05/11/2017

2712

Lịch sử ứng dụng là một quá trình lâu dài. Từ năm 1983, Steve Jobs đã nói về cái mà bây giờ được biết đến là cửa hàng ứng dụng (app store)

Xem thêm
news image

CryptoKitties trở thành ứng dụng phân tán dựa trên Ethereum lớn nhất

Altcoin

06/12/2017

2150

CryptoKitties, ứng dụng gây giống mèo con và thị trường sưu tập dựa trên Ethereum với độ phổ biến rộng rãi

Xem thêm