Tags : "zilliqa"

news image

Zilliqa là gì?

Zilliqa

20/05/2018

1970

Zilliqa là blockchain công cộng đầu tiên được thiết kế để thực hiện sharding, cho phép mở rộng tuyến tính khi blockchain phát triển về kích thước.

Xem thêm