Tags : "von-hoa-thi-truong-tien-dien-tu"

news image

Vốn hóa thị trường tiền mã hóa có thể đạt đến 200 tỷ USD vào cuối năm 2017

Dự báo

02/09/2017

1726

10 năm trước, thị trường tiền mã hóa vẫn chưa xuất hiện, Bitcoin vẫn chưa được Satoshi Nakamoto khai sinh, và người sáng lập Ethereum mới vừa bước sang tuổi 13

Xem thêm