Tags : "vechain"

news image

Vechain là gì?

Vechain

15/04/2018

2011

VeChain là một nền tảng blockchain tăng cường các quá trình liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng.

Xem thêm
news image

Tổng quan giá hàng tuần: VeChain, ngày 3 tháng 5

Altcoin

04/05/2018

1978

Sự phục hồi thông minh từ mức thấp gần đây của VeChain đã xuất hiện trên mặt sau của các tin tức cơ bản mạnh mẽ.

Xem thêm