Tags : "usd"

news image

Bitcoin so với USD: Các trường hợp biến động

Bitcoin

01/11/2017

2167

Sự biến động thấp của các loại tiền tệ truyền thống gần đây đã trái ngược với Bitcoin, vốn đã bị chỉ trích vì sự biến động cao của nó

Xem thêm