Tags : "ung-dung-phi-tap-trung"

news image

Dapp đem đến sức mạnh cho ứng dụng và đấu tranh lại sự tập trung hóa

Công nghệ blockchain

05/11/2017

2780

Lịch sử ứng dụng là một quá trình lâu dài. Từ năm 1983, Steve Jobs đã nói về cái mà bây giờ được biết đến là cửa hàng ứng dụng (app store)

Xem thêm