Tags : "thue"

news image

Giao dịch Bitcoin sang một Altcoin sẽ không còn che chở bạn khỏi IRS nữa

Bitcoin

20/12/2017

1941

Vấn đề phát sinh từ việc IRS (Sở Thuế vụ) phân loại bitcoin như tài sản, có thể làm cho giao dịch mã hóa sang mã hóa trở thành những giao dịch "tương đương" theo mục 1031 của Luật Thuế vụ

Xem thêm