Tags : "thu-nghiem-blockchain"

news image

Ngân hàng Thương mại của Qatar đang mở rộng các thử nghiệm chuyển tiền bằng Blockchain

Công nghệ blockchain

04/05/2017

1216

Ngân hàng Thương mại của Qatar đã thông báo hoàn thành thử nghiệm trên một mẫu thử blockchain được thiết kế cho việc chuyển tiền quốc tế.

Xem thêm