Tags : "tho-dao"

news image

Các thợ đào Bitcoin có thể phải đối mặt với những hạn chế năng lượng ở Trung Quốc

Bitcoin

06/01/2018

1406

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) dự định sẽ buộc các cơ quan quản lý địa phương giám sát và thậm chí hạn chế việc sử dụng điện của các thợ đào ở một số vùng của Trung Quốc.

Xem thêm