Tags : "tezos"

news image

Cuộc cãi vã của nhóm Tezos đã khiến giá kì hạn giảm 75%

Altcoin

19/10/2017

1220

Cuộc tranh cãi nội bộ của Tezos đã dẫn tới giá kì hạn của token trị giá 232 triệu USD của nó giảm 75% trong vài giờ

Xem thêm