Tags : "square"

news image

Square thêm tính năng mua Bitcoin cho nhiều người dùng Cash App hơn

Bitcoin

01/02/2018

1968

Công ty thanh toán kỹ thuật số Square đang tung ra khả năng mua và bán bitcoin cho nhiều người sử dụng ứng dụng Cash App.

Xem thêm