Tags : "sinh-nhat-bitcoin"

news image

Chúc mừng sinh nhật Bitcoin! Đồng tiền mã hóa trị giá 6.000 USD bước sang tuổi thứ 9

Bitcoin

31/10/2017

1825

Thứ ba ngày 31 tháng 10 đã đánh dấu 9 năm kể từ khi Satoshi Nakamoto công bố việc thành lập "Hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng" Bitcoin

Xem thêm