Tags : "sharding"

news image

Vitalik phát hành một phần Proof-of-Concept cho công nghệ 'Sharding' Ethereum

Altcoin

02/05/2018

2329

Vitalik Buterin cho biết hôm qua rằng giải pháp nhân rộng nội bộ của ethereum, sharding, đang tiến gần đến việc hoàn thành.

Xem thêm