Tags : "ransomware"

news image

Bitcoin trở thành kẻ chịu tội khi Ransomware tấn công toàn cầu

Bitcoin

14/05/2017

1854

Một cuộc tấn công ransomware toàn cầu bắt nguồn từ một công cụ NSA bị rò rỉ đã thành công xâm nhập vào 100.000 hệ thống máy tính và máy chủ trên 99 quốc gia.

Xem thêm