Tags : "quy-tuong-ho-bitcoin"

news image

Nhà quản lí tài sản ra mắt quỹ tương hỗ Bitcoin đầu tiên của châu Âu

Bitcoin

23/11/2017

2000

Một nhà quản lý tài sản người Pháp đã tuyên bố ra mắt quỹ đầu tư tương hỗ đầu tiên của châu u tập trung quanh bitcoin

Xem thêm