Tags : "phien-ban-casper"

news image

Vitalik cuối cùng cũng chính thức thực hiện Nâng cấp Casper của Ethereum

Altcoin

08/09/2017

2808

CoinDesk đã xác nhận rằng người tạo ra mạng lưới Ethereum Vitalik Buterin đang trong quá trình soạn thảo ba sách trắng để giải thích Casper

Xem thêm