Tags : "phi-mang-luoi"

news image

Phí mạng lưới Bitcoin đang gây khó chịu cho những người ủng hộ tiền mã hóa

Bitcoin

25/12/2017

1733

Cuộc thảo luận về chi phí và thời gian xác nhận đã trở nên sôi nổi vì mọi người đang phàn nàn về phí mạng lưới tăng lên trên mức 30 USD chỉ với một giao dịch 226 byte cơ bản.

Xem thêm