Tags : "parachains-va-tam-quan-trong-cua-chung"

news image

Parachains và tầm quan trọng của chúng

Polkadot

05/05/2022

581

Một trong những điểm đặc biệt nhất của Polkadot và Kusama đó chính là có các Parachains.

Xem thêm