Tags : "opera"

news image

Trình duyệt Opera tích hợp thêm tính năng chống khai thác Bitcoin

Bitcoin

27/12/2017

2016

Các nhà phát triển trình duyệt Opera đã thông báo rằng phiên bản phần mềm tiếp theo của họ sẽ cung cấp một tính năng "chống khai thác Bitcoin" được tích hợp sẵn.

Xem thêm