Tags : "no-segwit2x"

news image

2x hay NO2X: Tại sao một số người muốn Hard Fork Bitcoin – và những người khác lại không

Bitcoin

09/10/2017

2343

Một nhóm các công ty Bitcoin có kế hoạch triển khai một hard fork để tăng gấp đôi giới hạn trọng lượng khối của Bitcoin lên 8 megabyte vào tháng 11 này

Xem thêm