Tags : "nhat-ban-bo-thue-doi-voi-bitcoin"

news image

Chính phủ Nhật Bản đã chính thức loại bỏ thuế đánh vào Bitcoin

Bitcoin

03/07/2017

2309

Dự luật cải cách thuế của Nhật Bản chính thức bãi bỏ thuế tiêu thụ đánh vào giao dịch Bitcoin có hiệu lực vào ngày 1/7

Xem thêm