Tags : "ngan-hang"

news image

Ngân hàng khổng lồ của Nhật Bản muốn ngăn chặn một Mt. Gox tiếp theo

Bitcoin

28/12/2017

1200

Mitsubishi UFJ Trust and Banking của Nhật đang chuẩn bị cho ra mắt một dịch vụ bảo vệ chủ sở hữu tiền mã hóa nếu những sàn giao dịch mà họ sử dụng đóng cửa hoặc bị tấn công,.

Xem thêm