Tags : "monachain"

news image

LG ra mắt dịch vụ Blockchain riêng ‘Monachain’

Công nghệ blockchain

14/05/2018

2197

LG CNS, một công ty con của Tập đoàn LG Hàn Quốc gần đây đã tung ra dịch vụ blockchain hỗ trợ riêng của mình

Xem thêm