Tags : "mo-rong-quy-mo-cho-ethereum"

news image

Đồng sáng lập Coinbase nhận định Ethereum cần các giải pháp off-chain để mở rộng quy mô

Altcoin

30/06/2017

1551

Theo Ehrsam, 7 giải pháp mở rộng chính đang được thực hiện bởi các nhà phát triển Ethereum, sẽ được đưa ra vào cuối năm 2018

Xem thêm