Tags : "microsoft"

news image

Microsoft ra mắt Coco Framework cho các doanh nghiệp dựa trên Blockchain

Công nghệ blockchain

29/08/2017

2095

Công ty công nghệ Microsoft đã cho ra mắt Coco Framework để giúp giải quyết những vấn đề mà các doanh nghiệp đang áp dụng công nghệ Blockchain

Xem thêm