Tags : "matrix"

news image

Matrix tiết lộ thuật toán đồng thuận PoW / PoS mới

Altcoin

30/01/2018

1813

Matrix AI Network đang phát triển một mẫu thử nghiệm của một thuật toán lai PoS / PoW mới.

Xem thêm