Tags : "marketcap"

news image

Vốn hóa thị trường của tiền điện tử lên tới 60 tỷ USD đã đạt mức cao kỉ lục

Bitcoin

18/05/2017

1200

Tổng giá trị vốn hóa thị trường của tất cả tiền điện tử đạt mức cao kỉ lục vào ngày hôm nay, vượt qua $60 tỷ trong khi loại tài sản cải tiến này tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ.

Xem thêm