Tags : "kraken"

news image

Kraken tính phí gần 7 USD cho việc rút tiền Bitcoin

Bitcoin

08/06/2017

2370

Ảnh hưởng của giá Bitcoin tăng lên đối với các doanh nghiệp vẫn tiếp tục khi sàn giao dịch Kraken thông báo phí rút tiền BTC bây giờ sẽ là 7 USD

Xem thêm