Tags : "kik"

news image

Kik dự định chuyển ICO Token của nó sang Stellar

ICO

15/12/2017

1877

Công ty startup tin nhắn di động Kik đang có kế hoạch chuyển đổi mạng lưới token Kin từ ethereum sang Stellar

Xem thêm