Tags : "ivy"

news image

Hợp đồng thông minh cho Bitcoin? Ngôn ngữ mới Ivy có thể làm cho nó dễ dàng hơn

Bitcoin

21/12/2017

2152

Nền tảng phát triển Blockchain Chain đã công bố sự ra mắt của Ivy, một ngôn ngữ lập trình mà họ tuyên bố sẽ có thể viết các hợp đồng thông minh cho Blockchain của Bitcoin.

Xem thêm